You are viewing a single comment's thread from:

RE: Řešení základního nepodmíněného příjmu? Hive jako nástroj kreativní činnosti

in Česky!3 years ago

časem klidně na vaření

V dražších domácnostech klidně už nyní. Jen si nejsem jistý, jestli ten robot stojí 20,000 USD či CZK. Jsou to takové ruce zavěšené na tyči, po které můžou jezdit sem a tam. Studovali pohyby kuchařů světové reputace a naučili se je kopírovat tak, že dovedou připravit několik desítek tisíc receptů...

Sort:  

Někde jsem to taky kdysi zahlédl, vezmi si že se ráno vzbudíš a máš čerstvě upečený chleba a bábovku na stole... 🙂 tak to bude spíš v USD

Taky bych řekl, že asi USD. Nicméně stále mu musíš nachystat ingredience do mystiček a asi pak je všechny naházet do myčky.