MRM - Never Started Story

in Polish HIVElast year (edited)

Third track. Perhaps one day it will land but not today. This garbage was delivered to you by astronomically low end laptop, 5$ headphones and of course by "I have no idea what im doing". I hope your ears will suffer less then my. Have a pleasant day :)

================================================================

Trzeci kawałek. Być może pewnego dnia wyląduje ale nie dzisiaj. Tę kakofonię kaszlnięć i pierdnięć dostarczono wam dzięki laptopowi cienkiemu jak papiór z biedronki, słuchawkom za pięć złotych i oczywiście dzięki "Nie mam bladego pojęcia co robię". Mam nadzieję, że wasze uszy będą mniej krwawić niż moje. Życzę miłego dnia :)

Sort:  

Congratulations @interferent! You received a personal badge!

Happy Hive Birthday! You are on the Hive blockchain for 1 year!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 29
Hive Power Up Day - December 1st 2021 - Become an Orca!