Wymiana Steem na Hive w czasach Hardforku

in Polish HIVE4 years ago

Steem jaki jest, każdy widzi. Hardfork, Softfork... ogólnie fork. Giełdy zawieszają portfele steem i czekają na koniec tej biegunki. Jak więc wymienić zalegające steem na Hive lub coś innego? Przez hive-engine.

6 kroków

  1. wchodzimy na hive-engine.com. Logujemy się przez HiveKeychain.
  2. Kilkamy "wallet" a następnie "deposit". wyświetli się nam lista z tokenami.

he.png

  1. Wybieramy steem i klikamy "get deposit info"
  2. Dostajemy namiar na konto, na które musimy przesłać steem, oraz memo, które należy wpisać w pole... memo ;)

he2.png

  1. Z naszego konata na steem (przez steemit czy steempeak) przesyłamy tokeny na podane konto (wraz z memo)
  2. Po chwili mamy nasze steemy na hive-engine i możemy je sprzedać za Hive lub coś innego.

Trzeba pamiętać, że hive-engine pobiera 1% prowizji od wpłat i wypłat.

Bonus

Artykuł jak możemy dawać napiwki za pomocą innych tokenów niż Hive na PeakD.com, o ile posiadamy je na hive-engine.

Sort:  

Jedyny problem to dosyć mała płynność rynku na hive-engine ale z czasem się to pewnie zmieni :) Jest jeszcze https://beeswap.dcity.io/

O tym nie wiedziałem. Dzięki

Giełdy zawieszają portfele steem i czekają na koniec tej biegunki.

Swoją drogą wiadomo przynajmniej orientacyjnie, kiedy Bittrex przywróci wpłaty STEEMa?

Tego nie wiem. Dlatego wymieniam przez hive-engine.

Congratulations @lelon! You received a personal badge!

Happy Hive Birthday! You are on the Hive blockchain for 3 years!

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!