Around The World: Photo of the month of October (fotografie měsíce října)

in Liketu5 months ago


atw1.gif(Google translate from Czech)

Tak se nám trochu pozdrželo představení fotografií, které budou usilovat o cenu za fotografii měsíce.
So we were a little delayed in presenting the photos that will compete for the photo of the month award.


Vítejte u vyhlášení doplňkové soutěže o fotografii měsíce října z fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of an additional Photo of the Month contest for October from the Photo Contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Tentokrát je „vinen“ kalendář :-). Změna měsíce uprostřed týdne mi dělá „zmatek“ v rozhodování, kdy ukončit vstupy do doplňkové soutěže.

V říjnu jsem udělil speciální cenu pěti fotografiím od čtyřech autorů. Sám si na výběr té nejlepší fotografie netroufám :-).
This time the calendar is "to blame" :-). The month change in the middle of the week makes me "confused" in deciding when to close the add-on contest entries.

In October, I awarded a special prize to five photographs by four authors. I don't dare to choose the best photo myself :-).

atw2.png

Pomůžete mi najít nejlepší fotografii měsíce října?
Další řádky vám upřesní, jak to můžete udělat.
Zcela záměrně neuvádím jména autorů, protože vybíráme fotografii a ne autora :-).

Než se pustíte do hodnocení, je tu pár pravidel:
1) napište komentář s číslem fotografie o které si myslíte, že je nejlepší
2) prvních deset hlasujících obdrží jako dárek 0.2 HBD
3) vítězná fotografie vynese jejímu autorovi 2 HBD

Na vaše hodnotící komentáře máte čas do 10.11.2023 do 22:00 SEČ.

A tady jsou fotografie, které se ucházejí o vaši přízeň:
Can you help me find the best photo of October?
The next lines will detail how you can do this.
I am deliberately not including the names of the authors, because we choose the photo and not the author :-).

Before you start rating, here are a few rules:
1) write a comment with the number of the photo you think is the best
2) the first ten voters will receive 0.2 HBD as a gift
3) the winning photo will earn its author 2 HBD

You have until November 10, 2023 at 10:00 PM CET for your evaluation comments.

And here are the photos vying for your favor:


10-1
10-1.jpeg


10-2
10-2.jpeg


10-3
10-3.jpeg


10-4
10-4.png


10-5
10-5.jpg
atw2.png

Chcete se stát autorem fotografie měsíce?
V tom případě si vás dovoluji pozvat do týmu fotografů pomyslné cestovní kanceláře ATW. Pořiďte fotografii z vašeho okolí a přihlaste ji do soutěže, která se vyhlašuje každý týden v pátek večer.

Právě běží dvacáté šesté kolo čtvrtého ročníku soutěže.
Pravidla účasti najdete po kliknutí na logo (gif) soutěže na konci tohoto článku.
Přeji vám pěkné chvíle při focení soutěžních fotografií a přízeň poroty :-)
Do you want to be the author of the photo of the month?
In that case, I would like to invite you to the team of photographers of the imaginary travel agency ATW. Take a photo of your surroundings and submit it to the competition, which is announced every week on Friday evening.

The twenty-sixth round of the fourth year of the competition is currently underway. You can find the participation rules by clicking on the competition logo (gif) at the end of this article.
I wish you a nice time while taking the competition photos and the favor of the jury :-)


atw.png
logo for @tazi created by @xlisto

linka.png
logo for the Czech and Slovak community on Hive created by
@pavelsku
atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů. Pokuste se nehlasovat pro vlastní fotografii :-)
Note:
The listed photos are the property of the rated authors. Try not to vote for your own photo :-)
Sort:  

Čtyřka :)

@tipu curate

Díky za hlasování a důkladnou podporu :-)

All the photos are beautiful 😍. My favourite is 10-4 with amazing reflection of stunning mountains and beautiful forest ❤️

Thank you for your vote :-)

No problem, these are really nice photos 😊.

Tohle je sakra těžká volba. Ale za mě dvojka.

Díky za hlasování.

10-4 is my favorite photo since it has every element the mountains, water , forest and the clouds , I like everything about this photo.

Thank you for your vote :-)

10-2 autor měl štěstí na počasí, krásná dohlednost.

Štěstí je důležitý prvek u všeho :-)
Díky za hlasování.

Jako ptákolog a vůbec do přírodychodič mohu jen potvrdit.

Zdravím.
Za mě 10-2

Díky za hlasování.

Rádo se stalo :-)