β˜…πƒπšπ§πœπž 𝐈𝐧 π“π‘πž π‘πšπ’π§β˜…

in Hive Learners β€’ 2 years ago
β˜…π—šπ—Ώπ—²π—²π˜π—Άπ—»π—΄π˜€ π—˜π˜ƒπ—²π—Ώπ˜†π—Όπ—»π—²β˜…


𝑰 π’‚π’Ž 𝒂 π’ˆπ’Šπ’“π’ 𝒐𝒇 𝒕𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕, π’”π’Šπ’π’†π’π’• 𝒃𝒖𝒕 π’”π’π’Žπ’†π’˜π’‰π’‚π’• π’“π’†π’ƒπ’†π’π’π’Šπ’π’–π’”. 𝑰 π’‚π’Ž 𝒂 π’”π’Šπ’Žπ’π’π’† π’ˆπ’Šπ’“π’ π’˜π’‰π’ π’π’˜π’π’” π’π’π’•π’‰π’Šπ’π’ˆ π’Žπ’π’“π’† 𝒕𝒉𝒂𝒏 π’‚π’π’šπ’π’π’†, 𝒆𝒙𝒄𝒆𝒑𝒕 𝒂 π’–π’π’Šπ’’π’–π’† 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕. 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒅 π’˜π’Šπ’•π’‰ 𝒕𝒉𝒆 𝒖𝒑𝒔 𝒂𝒏𝒅 π’…π’π’˜π’π’” 𝒐𝒇 π’π’Šπ’‡π’†, 𝑰 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’Žπ’š 𝒉𝒆𝒂𝒅 𝒉𝒆𝒍𝒅 π’‰π’Šπ’ˆπ’‰. 𝑰 𝒍𝒐𝒗𝒆 π’”π’Šπ’π’†π’π’„π’† 𝒕𝒐𝒐, π’Šπ’•'𝒔 𝒐𝒏𝒆 𝒐𝒇 π’Žπ’š 𝒃𝒆𝒔𝒕 π’’π’–π’‚π’π’Šπ’•π’Šπ’† 𝒂𝒏𝒅 𝑰 π’Žπ’‚π’”π’•π’†π’“ 𝒕𝒉𝒆 π’”π’Šπ’π’†π’π’• π’π’‚π’π’ˆπ’–π’‚π’ˆπ’† 𝒐𝒇 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 π’‘π’†π’“π’‡π’†π’„π’•π’π’š. π‘Ίπ’Šπ’π’†π’π’„π’† π’Šπ’” 𝒂 π’ƒπ’‚π’”π’Šπ’„ 𝒓𝒖𝒍𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑰 π’‡π’π’π’π’π’˜ π’Šπ’ π’Žπ’š π’π’Šπ’‡π’†. 𝑰 π’‚π’Ž 𝒂 π’ˆπ’Šπ’“π’ 𝒐𝒇 π’—π’†π’“π’š π’•π’‰π’π’–π’ˆπ’‰π’•π’‡π’–π’ 𝒂𝒏𝒅 π’”π’‰π’š 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆, π’Žπ’π’“π’† π’Šπ’π’•π’†π’“π’†π’”π’•π’†π’… π’Šπ’ π’˜π’“π’Šπ’•π’Šπ’π’ˆ π’Žπ’π’•π’Šπ’—π’‚π’•π’Šπ’π’π’‚π’, π’‡π’Šπ’„π’•π’Šπ’π’, π’”π’•π’π’“π’Šπ’†π’”, π’‘π’π’†π’Žπ’”, 𝒅𝒆𝒆𝒑 π’•π’‰π’π’–π’ˆπ’‰π’•π’”. π‘»π’π’…π’‚π’š 𝑰 π’‚π’Ž π’ˆπ’π’Šπ’π’ˆ 𝒕𝒐 π’˜π’“π’Šπ’•π’† 𝒂 π’‘π’π’†π’Ž. 𝑳𝒆𝒕'𝒔 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕...


(Image not shown due to low ratings)
(Image not shown due to low ratings)

(Image not shown due to low ratings)


(Image not shown due to low ratings)

(Image not shown due to low ratings)


Images were hidden due to low ratings.
Sort: Β 

Congratulations @borsha100! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 50 posts.
Your next target is to reach 60 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the March 1st Hive Power Up Day
Our Hive Power Delegations to the February PUM Winners
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
Β 2 years agoΒ Β 

Awesome writing