You are viewing a single comment's thread from:

RE: Here Are My 3 Stress-Relieving Techniques

in Hive Learners β€’ 4 months ago

Same , ako naman is subra payatbko lalo tas laki ng eyebags ko. Problema kasi di ako makatulog ng maayos. Baga inaantok ako pero di naman makatulog. Ayy iwan πŸ˜…
Pero dapat tlaga unahin ang health.

Sort: Β 
Β 4 months agoΒ Β 

Inom kana ate ng melatonin capsules para nahimbing tulog mo πŸ˜…. Sleep is vital pa naman para makapag function tayo nang maayos.