Everything is in your hands. Everything will be as you want!. | Все в твої руках. Все буде так, як ти захочеш!

in QUAC2 years ago
Good day to all!Всім доброго дня!
Once it happened that I had another hobby. This is reading. I read almost all my free time. I've been reading parables lately. I like them very much because they are instructive. I read books electronically but I really want to create a huge library in my room from a variety of interesting books. Recently, I started collecting them. I hope that my dream will come true. And a couple of hours ago I read an interesting parable. I will be happy to share with you.Якось так склалося, що в мене з'явилося ще одне хоббі. Це читання. Майже весь мій вільний час я читаю. Останнім часом я читаю притчі. Вони мені мені дуже подобаються, бо мають повчальний характер. Я читаю книжки в електронному вигляді але я дуже хочу створити в своїй кімнаті величезну бібліотеку з різноманітних цікавих книжок. З недавнього часу я почала їх збирати. Сподіваюся, що моя мрія збудеться. А ще пару годин тому я прочитала цікаву притчу. Я з радістю з вами поділюся.

IMG_20210520_142715_894.jpg

The parable of the butterfly and the sage.Притча про метелика та мудреця.
One sage lived in one city. He was very smart and fair. All the people of the city went to this sage for help. He could solve any issue. And in another city lived another sage and also helped people. One day the second sage heard rumors about the first sage. The second sage was angry because he wanted to be the best. Then the second sage decided to substitute the first sage. he wanted to show everyone. that the first sage is not intelligent.В одному місті жив один мудрець. Він був дуже розумним і справедливим. Всі люди з міста ходили до цього мудреця за допомогою. Він міг вирішити будь-яке питання. А в іншому місті жив інший мудрець і теж допомогав людям. Одного разу до другого мудреця дійшли чутки про першого мудреця. Другий мудрець рогнівався, бо він хотів бути найкращим. Тоді другий мудрець вирішив підставити першого мудреця. він хотів показати всім людям. що перший мудрець не розумний.

IMG_20210520_142706_641.jpg

✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃
The second sage thought for a long time how to substitute another sage. Then he invented. He caught a butterfly and placed it between his palms. The second sage wanted to come to the first sage and ask what was in his hands. The first sage replied that there was a butterfly in the hands of the second sage. Then the second sage would ask if the butterfly was alive or dead. If the first sage answered that the butterfly is alive, the second sage would kill the butterfly with his palms and show it to people. And if the first sage said that the butterfly was dead, the second sage would open his palms and the butterfly would fly. Then all the people around would think that the first sage really knows nothing and is foolish. As he decided, so he did. With a butterfly in his hands, the second sage went to the first.Довго думав другий мудрець як підставити іншого мудреця. Тоді він вигадав. Він зловив метелика і поклав його між своїми долонями. Другий мудрець хотів прийти до першого мудреця і спитати, що в нього руках. Перший мудрець бі відповів, що в руках другого мудреця є метелик. Тоді б другий мудрець би запитав, чи живий той метелик чи мертвий. Якщо б перший мудрець відповів, що метелик живий то другий мудрець би вбив метелика долонями і показав би людям. А якщо б перший мудрець сказав, метелик мертвий, то другий мудрець би відкрив долоні і метелик би полетів. Тоді б всі люди навколо думали, що перший мудрець насправді нічого не знає і є нерозумний. Як вирішив, так і зробив. З метеликом в руках другий мудрець вирушив до першого.

IMG_20210520_142726_441.jpg

The sage came to the sage and asked:Прийшов мудрець до мудреця та питає:
"Tell me, my dear, what do I have in my hands?"- Скажи мені, шановний, що я маю в руках?
"You have a butterfly," replied the first sage- Ти маєш метелика, - відповів перший мудрець.
"Tell me, is the butterfly alive or dead?" The second sage asked again.- А скажи мені, метелик живий чи мертвий?, - спитав знову другий мудрець.
" Everything is in your hands. Everything will be as you want!" replied the first sage- Все в твої руках. Все буде так, як ти захочеш!, - відповів перший мудрець