A leisure facility for the elderly in Italy/Заклад дозвілля для людей похилого віку в Італії (en/ua)

in Team Ukraine4 months ago (edited)

Hi to all. Today I want to tell you how elderly people in Italy spend their free time. All the works that I exhibited in this post were made by my own hands by one of my wards. He is almost 90 years old, he visits such a special institution, where elderly people are engaged in activities, communicate, show plays, concerts, learn songs, do special gymnastics. Giuseppe likes to go there very much. A bus comes for him twice a week, it takes 8 minutes to go by bus, and 30 minutes to walk.

Привіт усім. Сьогодні хочу вам розказати як живуть люди похилого віку в Італії. Всі роботи, які я виставила в цьому дописі зроблені власноруч моїм підопічним. Йому майже 90 років, він відвідує такий спеціальний заклад, де з людьми похилого віку займаються, спілкуються, показують вистави, концерти, розучують пісні, роблять спеціальну гімнастику. Джозеппе дуже любить туди їздити. За ним два рази в тиждень приїжджає автобус, їхати автобусом 8 хв, а йти пішки 30 хв.

I call it "kindergarten" this leisure facility for the elderly in the Italian town of Spinea. It's convenient for me that twice a week I still have a few free hours and can use them as I wish.
On Mother's Day, this institution taught songs and made greeting cards. Quite original. My work is mostly at this gentleman's house. I clean, get him out of bed in the morning, prepare food, help him get dressed. Elderly people abroad lead an interesting and energetic lifestyle. With Giuseppe, we go for a walk in the city twice a day. He is quite a strong man.
I like the attitude of children towards their parents in Italy, their conversations, their care for their relatives.

Я це називаю "дитячий садок" цей Заклад дозвілля для людей похилого віку в Італії місто Спінеа. Мені це зручно, що два рази в тиждень я маю ще кілька годин вільних і можу ними розпоряджатися як я собі забажаю.
На день мами в цьому закладі вчили пісні, робили відкрити. Досить оригінально. Моя робота здебільшого вдома в цього сеньйора. Я прибираю, піднімаю його зранку з ліжка, готую їду, допомагаю одягнутися. За кордоном люди похилого віку ведуть цікавий і енергійний спосіб життя. З Джозеппе ми двічі в день виходимо на прогулянку містом. Він досить міцний чоловік.
Мені подобається в Італії ставлення дітей до батьків, їхні розмови, їхня опіка за рідними.

Motor skills in older people will decrease, sometimes it is difficult for older people to do something small. And when a person makes something so beautiful with his own hands, his hands and brain work. Children are often allowed to work with their hands, sculpt from plasticine, draw with pencils, glue and cut applications to develop hand motor skills. That's how there is such an institution for older people, in which they keep their skills, learn new things and enjoy their life. They need attention and love, and maybe a little more activity, so that these people feel important and valued, that they can still do such beautiful things.
Thank you for your attention and visit.

Моторика в старших людей зменшиться, іноді старшим людям важко щось дрібне робити. І коли людина робить щось таке красиве своїми руками, то в неї працюють і руки і мозок. Дітям дуже часто дають працювати руками, ліпити з пластиліну, малювати олівцями, клеїти і вирізати аплікації, щоб розвивати моторики рук. Ось так і для старших людей існує такий заклад, в якому вони зберігають свої навички, вчаться новому і радіють свому життю. Їм потрібна увага і любов, і мабуть ще трохи діяльності, щоб ці люди відчували себе важливими і цінними, що вони ще можуть зробити такі красиві речі.
Дякую вам за увагу і візит.


Джозеппе любить складати пазли

Giuseppe likes to do puzzles