Лінгвоцид та День української писемності та мови \ Linguocide and the Day of Ukrainian writing and language

in Team Ukraine3 months ago (edited)

Старшому поколінню, якому всю активну частину життя довелося прожити в радянському союзі, як нікому відомо про неповагу москви до української мови. Політика правлячих комуністів робила все для знищення української мови. І, що найогидніше, - у містах населення таки переходило на російську. Мені було дико приходити в гості до студентської подруги у Києві. Тому що і вона, і її сестра спілкувалися російською. А вдома їхні батьки між собою - українською! Але до своїх дочок завжди зверталися тільки російською. Мені це не налазило на голову... але з часом змирилась. Адже майже кожна столична сім'я поступала з мовою саме так.

The older generation, which had to live the entire active part of their lives in the Soviet Union, knows no one about Moscow's disrespect for the Ukrainian language. The policy of the ruling communists did everything to destroy the Ukrainian language. And, what is most disgusting - in the cities, the population still switched to Russian. It was wild for me to visit my student friend in Kyiv. Because both she and her sister spoke Russian. And at home, their parents speak Ukrainian to each other! But they always addressed their daughters only in Russian. It didn't cross my mind... but over time I came to terms with it. After all, almost every family in the capital dealt with the language in exactly this way.

5.jpg
фото

Розмовляти українською в місті вважалося ознакою відсталості, таких людей одразу ж обзивали селюками, висміювали за їх мову будь-де. Я ніколи не забуду, як хотілося вдарити по лицю продавчиню універмагу, що висміяла намагання моєї мами вимовити якесь слово російською. Готова була вбити цю тварюку за неповагу до старшої жінки, за образу честі моєї мами. Адже вона якраз все життя і сама розмовляла, і дітей вчила говорити рідною, українською.
Якщо заглибитись в історію, то можна дізнатися жахливі факти лінгвоциду української мови, що влаштовувалися росією протягом усього ХХ та ХХІ століть. Навіть зараз, напавши на нашу землю війною, російські нелюди цілеспрямовано нищать українську мову та культуру у всіх сферах життя. Спалюючи книги та знищуючи бібліотеки, дискримінуючи та репресуючи україномовне населення, погрожуючи та залякуючи людей тільки за мову, окупанти порушують і міжнародне право, і закони України. Зафіксовані понад 100 фактів таких порушень будуть розслідувані та представлені суду. Злочинці мають бути покарані, щоб наступним поколінням росіян навіть в голову не прийшло творити лінгвоцид.

Speaking Ukrainian in the city was considered a sign of backwardness, such people were immediately called Seljuks, ridiculed for their language everywhere. I will never forget how I wanted to punch the department store saleswoman in the face for making fun of my mother's attempts to pronounce a word in Russian. I was ready to kill this creature for disrespecting an older woman, for insulting my mother's honor. After all, she had been speaking herself all her life, and taught her children to speak their native Ukrainian.
If you delve into history, you can learn the terrible facts of the linguicide of the Ukrainian language, which was organized by Russia throughout the 20th and 21st centuries. Even now, having attacked our land with war, Russian inhumans are purposefully destroying the Ukrainian language and culture in all spheres of life. By burning books and destroying libraries, discriminating and repressing the Ukrainian-speaking population, threatening and intimidating people just for their language, the occupiers are violating both international law and the laws of Ukraine. More than 100 recorded facts of such violations will be investigated and presented to the court. Criminals must be punished so that future generations of Russians do not even think of committing linguicide.

6.jpg
фото

А українці - вони молодці! Як же зараз приємно бачити розвиток та популяризацію рідної української мови! Сьогодні ми відзначаємо День української писемності та мови. Так, це свято дійсно знає вся країна. В цей день зазвичай всі охочі можуть писати радіодиктант національної єдності, що проходить по всій країні. Мова - теж наша зброя. Слава Україні!

And the Ukrainians - they are well done! How nice it is now to see the development and popularization of the native Ukrainian language! Today we celebrate the Day of Ukrainian writing and language. Yes, the whole country really knows this holiday. On this day, usually everyone can write a radio dictation of national unity, which takes place throughout the country. Language is also our weapon. Glory to Ukraine!

9.jpg
джерело

11.jpg
source

10.jpg
джерело

Sort:  


The rewards earned on this comment will go directly to the people( @ua-promoter ) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.