gate io startup vol2

in LeoFinance2 years ago

Herkese selam,

https://hive.blog/hive-167922/@keepcalmandread/gate-io-startup-vol-1
link üzerinden görebileceğiniz üzere, gate io üzerinden giriş yapan startup lara katılmıştım.

Katıldıklarım airdrop olduğu için, hiç bir ücret alınmadı. Yani maliyetim 0 gibi düşünebilirsiniz. Taşıdığım tek risk, GT tokenin düşmesinden ibaret.

Şuan burada kendime ve bana soru soranlara not alıyorum. Canlı örneklerle cevaplar arıyorum.

image.png

Resimde göreceğiniz üzere 30 cent civarında bir coin kazanmış olduk. Airdrop kısımlarından az, token satışlarından biraz daha iyi kazandıklarını duymuştum. Bu kadar az olmasını beklemiyordum. Benim için hayal kırıklığı diyebilirim.

image.png

Hatırlayacağınız üzere Baş harf yazını gördüğümüzde ilk defa burada listelendiğini anlıyorduk. Yanında airdrop yazmadığı için token satışı olduğunu anlıyoruz.

10 kupon 200 usdt bedelle katılımı gerçekleştirdim. Asıl avantaj sağlayan startup projelerinin bu olduğunu duydum. Bakalım ne kadar doğru. Muhtemelen 24 saat içerisinde bu sorunun cevabını bulacağız...

Merak ettiklerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla gelecek post içerisinde cevaplamaya çalışırım.

Görüşmek üzere...

Sort:  

Congratulations @keepcalmandread! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 7000 upvotes.
Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!