Fatass Journal... 2021#063, crazy day, good that it is finished [EN/PL]

in Actifitlast month

[EN] If yesterday I was complaining about work, I don't know how to describe what happened today :) First thing in the morning I had a setback because I woke up when I should have been leaving the house, but I made it just enough to be on time. Fortunately, we have COVID so that we don't give shifts directly to each other, but one person leaves work 15 minutes earlier and the other should come no later than half an hour after he leaves and that's exactly what happened today :).

DSC_2331.JPG

[PL] Jeżeli wczoraj narzekałam na pracę to nie wiem jak określić to co się dzisiaj stało :) Już z samego rana wpadka, bo obudziłem się w momencie kiedy powinienem wychodzić z domu, ale wyrobiłem się na tyle, żeby zdążyć na czas. Na szczęście przez COVID mamy tak, że nie przekazujemy sobie zmian bezpośrednio, tylko jeden wychodzi z pracy 15 minut wcześniej a drugi powinien przyjść najpóźniej pół godziny po jego wyjściu i tak właśnie dziś się stało :).

[EN] At work, it was a mess again. During the lunch break I wanted to reset on a walk far from the base, but just as I left it started to rain. I waited in the car for a while and when it stopped I went out at least for a while.

DSC_2334.JPG

[PL] W pracy znów był młyn. W czasie przerwy na lunch chciałem się zresetować na spacerze daleko od bazy, ale akurat jak wyszedłem to zaczęło padać. Chwilę odczekałem w samochodzie i jak przestało wyszedłem chociaż na chwilę.

[EN] As an organiser of #POLIAC I should set an example but for now I am mainly a provider of points for others, let's hope this changes because it's a shame :)

DSC_2329.JPG

[PL] Jako organizator #POLIAC powinienem świecić przykładem, ale na razie jestem głównie dostarczycielem punktów dla innych, oby to się zmieniło bo wstyd :)


Dystans pokonany w 2021 roku: 636,29 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking501,56 km (+8,00 km)
Kolarstwo / Rower MTB94,56 km
Jogging / Bieganie40,17 km


International Polish Actifit League - Round #3

[EN] World-class competition has some disadvantages due to the time difference, and there is one Australian and one Canadian among us. The app also allows you to publish reports from the previous day, so I can't say that someone lost a walkover because they didn't publish a report. I will only be able to confirm this after two days. That's why I'm only publishing results of matches where both users have published reports. The scoreboard is updated on a regular basis, you can follow it here.

[PL] Rywalizacja na światowym poziomie ma pewne niedogodności związane z różnicą czasu, a wśród nas jest jeden Australijczyk i jeden Kanadyjczyk. Aplikacja umożliwia też publikację raportów z poprzedniego dnia, więc nie mogę stwierdzić, że ktoś przegrał walkowerem, gdyż nie opublikował raportu. Dopiero po dwóch dniach będę mógł to potwierdzić. Dlatego teraz publikuję tylko wyniki meczów, w których obaj użytkownicy opublikowali raporty. Tabela wyników uaktualniana jest na bierząco, można ją śledzić tutaj.

Missing matches from Round #2

[EN] The second round is over, out of 20 participants only three did not publish reports on day 2. On day 2, we did 302348 steps together, which is an average of 15117 steps per participant, slightly less than the day before, but I think these numbers will only increase with time.

[PL] Druga runda już za nami, na 20 uczestników tylko trzech nie opublikowało raportów z dnia 2. W drugim dniu zrobiliśmy razem 302348 kroków, co daje średnią 15117 kroków na uczestnika, czyli nieco mniej niż dzień wcześniej, ale myślę, że z czasem te liczby będą tylko rosły.

Yesterday's pairs - Round #3 (matches completed):

Tomorrow's pairs:

[EN] The exact schedule of the games, you can follow here.

[PL] Dokładny terminarz rozgrywek, można śledzić tutaj.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


11299
Daily Activity, Walking

Sort:  

Piątkowy pojedynek z @cezary-io? Więc zajmę się nim :-)
!BEER
używając #aroundworld

Widzisz jak to Ci załatwiłem :) @cezary-io przypominam, że w piątki @bucipuci chodzi na czterech łapach i każdy krok się liczy :) nie ma dzielenia.


Congratulations, @bucipuci You Successfully Shared 0.100 WINE With @browery.
You Earned 0.100 WINE As Curation Reward.
You Utilized 1/1 Successful Calls.

wine-greeting
Total Purchase : 23473.434 WINE & Last Price : 0.290 HIVE
HURRY UP & GET YOUR SPOT IN WINE INITIAL TOKEN OFFERING -ITO-


WINE Current Market Price : 0.270 HIVE

No to już po mnie. 🤪
Trudno z czterema łapami nie wygram , nawet gdybym chodził na rzęsach 🙃.


Hey @browery, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Sorry about the rain, but great that you managed to get over 10k despite it, and really great job with the competition, let's keep on stepping.

!BBH

Command accepted!

Because this is such an awesome post, here is a BBH Tip for you. . Keep up the fantastic work

Dear @browery
You have shared a photo that shows a beautiful animal, the strength of horses is enviable, as is their serenity.
Yours, Piotr.


Hey @browery, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 404.956 AFIT tokens for your effort in reaching 11299 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 3.71% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
+ 14 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
... and 10 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 330.3185 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.