(PL/ENG) Trzeci i ostatni dzień weekendu cudów./The third and final day of the weekend of wonders. December 11 2022

in Actifitlast year

Hejka, cześć, witajcie. Dziś ponownie byłam z Mateuszem na magazynie, ale tym razem od 10:30. Był to ostatni dzień weekendu cudów. Z jednej strony czuję ogromną radość, że wszystko się udało i mogliśmy pomóc innym, ale z drugiej strony czuję smutek, że ten cudowny moment już minął. Od rana czekałam na wolontariuszkę, z którą byłam w parze, aby odwiedzić ostatnią rodzinę o 13. Odwiedziny były piękne, tyle szczerej radości i uśmiechów dawno nie widziałam. Po powrocie czekał na nas obiad, zamówiony przez starostę, a po posiłku krótka przemowa liderki i rozdanie upominków. Podczas tych chwil było dużo wzruszeń, ale łzy otarł obowiązek sprzątnięcia sali 😆. Będąc w domu, zajęliśmy się jeszcze kilkoma obowiązkami, a wieczorem odpoczywaliśmy.

Dziękuję za poświęcony czas na przeczytanie postu i życzę wam wszystkim miłego dnia/popołudnia/wieczoru ❤️.

Hey, hello, welcome. Today I was with Matthew at the warehouse again, but this time from 10:30 a.m. It was the last day of the weekend of miracles. On the one hand, I feel immense joy that everything worked out and we were able to help others, but on the other hand I feel sad that this miracle moment has already passed. From the morning I waited for the volunteer I was paired with to visit the last family at 1 p.m. The visit was beautiful, so much sincere joy and smiles I haven't seen for a long time. On our return, lunch awaited us, ordered by the starost, and after the meal a short speech by the leader and the distribution of gifts. There was a lot of emotion during these moments, but the tears were wiped away by the duty to clean the hall 😆. Being at home, we took care of a few more chores and rested in the evening.

Thank you for taking the time to read the post and I wish you all a good day/afternoon/evening ❤️.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


11/12/2022
6653
Daily Activity, Walking

Sort:  

Congratulations @sandraa1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Quarterfinals - Recap of Day 2
HiveBuzz World Cup Contest - Quarterfinals - Recap of Day 1
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
Loading...