You are viewing a single comment's thread from:

RE: Dreams & Imaginations: Sunday Morning tunes by Villalobos & Haze

in Music2 years ago

NIet alleen dit zooitje in Rotterdam, overal in NL, en straks helemaal.... Dit is nog lang niet een gedane zaak, helaas. Maar echt, plundering en al. Dat er jeugdige bij zitten, verbaast me in het geheel niet. Viel stijl achterover wat jongeren zoal denken en uitspreken op YT. Zoals gezegd, ik denk dat onze regering op een andere manier met covid had kunnen (en moeten ) omgaan, maar dat best wel wat jongeren en studenten zijn die nu in de groots mogelijke onzin geloven (extreme consipracy theories), gaat mijn pet te boven. Van studenten zou je toch verwachten dat ze met een 360 graden blik de wereld in kijken?

Maar goed, ondertussen probeer ik zoveel mogelijk plezier te hebben door vooral niet het nieuws te kijken en al die talkshows eromheen, maar me te richten op positieve onderwerpen :)