You are viewing a single comment's thread from:

RE: Magical Christmas Market in Krakow, Poland 2021 🎄✨ /part 1

in Photography Lovers11 months ago (edited)

Jsi ty trhy nafotila tak krásně, že už tam ani nemusím chodit :D Parádní kolekce :)

@tipu curate + nominace do mé sobotní rubriky :*