My first post in HIVE (one of many more to come)!

in #introduceyourself2 months ago (edited)

Здравейте приятели! Чувала съм толкова много за вас и вярвам, че е време да се представя.

Казвам се Боряна, на 32 години съм и съм изключително развълнувана да бъда част от общността Hive!

Me.JPG

Малко за мен - родена съм в Сливен, България, където и израснах. Прекарах по-голямата част от живота си там, заобиколена от невероятни хора (като @dontcare89, с която деляхме чин по време на гимназиалните ни години) Преди около 11 години се преместих в Монреал, Канада и оттогава живея тук. Беше трудно в началото - далеч от родината, без приятели. Но след няколко години започнах да осъзнавам, че Канада може да предложи много повече, отколкото първоначално си мислех. Срещнах невероятно талантливи и вдъхновяващи хора от цял ​​свят, запознах се с много различни култури и националности, натрупах много опит в много различни сфери и имах невероятни възможности да уча, израствам и да се развивам.

В момента работя като специалист по връзки с доставчици и клиенти в малка, прекрасна компания, която специализира в сектора за грижи за домашни любимци. Прекарахме голяма част от миналата и тази година, работейки от вкъщи, но всеки път, когато съм в офиса, съм около кучета. Ще се изненадате колко малки кученца тичат наоколо. Рай.

Albert.JPG

Монреал също е мястото, където станах майка :) Вярвам, че това е може би най-голямата причина, поради която чувствам Канада като мой дом сега. Дъщеря ми - София, е почти на 5 години и наскоро започна училище. Тя е най-сладкото и най-умно момиченце с най-заразителната усмивка. Може да говори на английски, френски, испански и български.

Sophia.JPG

Говорейки за езици, трябва да кажа, че това е една от най-големите ми страсти. Учих английски и френски в училище, след това арабски в университета. Когато дойдох в Канада, реших, че искам да науча малко испански сама - главно, за да мога да разбера за какво бившият ми и семейството му постоянно говореха.
Друга моя страст е четенето. Опитвам се да го правя винаги, когато имам възможност. Любимият ми автор е Ан Райс, но бих добавила и Елиф Шафак - все още не мога да спра да мисля за книгата ѝ „Четиридесетте правила на любовта".

Що се отнася до хобитата, аз пея (още нещо, което с @dontcare89 имаме общо). Вярвам, че това се превърна постепенно в един от моите механизми за справяне с безпокойството. Пеенето и музиката като цяло ми помогнаха да преодолея много неща в живота. Много песни ми напомнят специфични моменти и чувства, които навремето не съм смятала за значими.
Ако не пея поп/ емо хитове от края на 90-те - началото на 00-те, можете да ме хванете да пиша есета, да изготвям празнични имейли за клиентите си или да уча нов език (сега се опитвам с италиански и японски). Изминалата година също ме благослови с друг „талант" - сама сглобявам мебелите, които купувам онлайн! Знам, че не е нещо, с което хората биха се похвалили по принцип, но след като успях да сглобя гардероба, скрина и телевизора си сама, почувствах малка доза гордост.

Това са само малки, мънички парченца от човекът, в който се превърнах; малък поглед към моята личност и моя свят. Има още много неща за откриване около мен, които се надявам да споделя с всички вас от общността Hive. Това ми напомня за един от любимите ми цитати от филми и нещо, което се опитвам да използвам в ежедневието си - „Изследвайте. Мечтайте. Откривайте."

Christmas Magic.JPG

Hello beautiful people! I’ve heard so much about you and I believe it’s time I introduced myself.
My name’s Boryana, I’m 32 and I’m extremely excited to be part of the Hive community!

A little bit about myself - I was born and raised in Sliven, Bulgaria. I’ve lived most of my life there surrounded by some amazing people (like Don’tCare89 whom I shared a desk with during our high school years). About 11 years ago, I moved to Montreal, Canada and been living here ever since. Being away from my country and not hearing/ speaking Bulgarian was tough in the beginning but, in a couple of years I started realizing how much Canada had to offer. I’ve met some incredibly talented and inspiring people from all over the world, I was introduced to many different cultures and nationalities, I was given some amazing opportunities to learn, grow and develop myself.
At the moment, I’m working as a Vendor Relations Specialist for a small, wonderful company that specializes in pet care. We spent a big chunk of last and this year working from home, however, any time I’m at the office, I get to be around dogs. You’d be surprised at how many pups I get to pet a day. It’s a literal paradise :heart_eyes:
Montreal is also where I became a mom :) I believe this might be the biggest reason why Canada feels more like my home now. My daughter - Sophia, is almost 5 and recently started school. She’s the cutest, smartest and sassiest little girl with the most contagious smile. She can also communicate in English, French, Spanish and Bulgarian.
Speaking of languages, I have to say this is one of my biggest passions. I’ve studied both English and French in school, then Arabic in university. When I came to Canada, I decided I wanted to learn some Spanish on my own - mainly to be able to understand what my ex and his family were constantly discussing.
Another passion of mine is reading. I try to do it whenever I get the chance. Favourite author would have to be Anne Rice but I’d also add Elif Shafak - I’m still not over her book “The Forty Rules of Love”.
As far as hobbies go, I sing (another thing that dontcare89 and I have in common :wink:). I believe it’s become one of my coping mechanisms for anxiety. Singing, and music in general, have helped me overcome many things in life. Many songs bring up a bunch of specific moments and feelings that I didn’t think were significant at the time.
If I’m not singing late 90s - early 00s pop/ emo hits, you can catch me writing essays, drafting holiday emails for my customers or learning a new language (I have my sight set on Italian and Japanese). This past year has also blessed me with another “talent” - building furniture I purchase online myself! I know it doesn’t seem like something people would brag about but after managing to assemble my wardrobe, dresser and tv stand by myself, I felt a certain amount of pride!
These are just small pieces of who I am, a tiny, little glimpse into my personality and my world. There’s a lot more to discover which I’m hoping to do alongside the Hive community. This reminds me of one of my favourite movie quotes and something I try to live by in my day to day life - “Explore. Dream. Discover.”.

Sort:  

Welcome boryanamtl!
Ecency is fastest website, mobile and desktop application that improves your experience on Hive.

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more

Добре дошли в общността на кошерите @boryanamtl!
Искрено се надяваме да намерите всичко, което търсите, и да сте намерили нов дом тук.

Седем предложения за разглеждане:

 1. Пазете внимателно паролите си и публикувайте само с ключа за публикуване,
 2. Използвайте своя активен ключ само за транзакции в портфейла, ключодържателя и Peaklock,
 3. Паролата собственик се използва само за нулиране на компрометирани пароли,
 4. НЕ губете паролите си; копирайте и съхранявайте офлайн,
 5. Не публикувайте творби на други хора, било то снимки или написани, без кредит и
  бъдете сигурни, че сте източник на цялата си работа, дори ако тя е ваша собствена
  .
 6. Въведеният маркер се използва само веднъж, и
 7. Направете Не отваряйте връзки в бележки или коментари, за които не знаете на кого принадлежат. Ако звучи твърде добре, за да е истина, вероятно е така, така че старата поговорка се отнася. Тук няма нищо безплатно.

Намерих ви, защото @brittandjosie и @jamerussell от @heyhaveyamet представиха и промотираха вашата публикация, за да получите повече експозиция и да ви помогнат да растете по-бързо.

Ако се почувствате претоварени и се нуждаете от напътствия или имате някакви въпроси, има информирани хивиани, които могат да ви помогнат;
можете да щракнете, за да отидете до Терминала в раздора тук:

Забавлявайте се и щастливо Hiving!

Благодаря от сърце за топлото посрещане и за допълнителната информация 😊 Непременно ще разгледам и прочета всичко 😊

WELCOME to Hive!
Very nice to meet you!

I am looking forward to reading more of your posts!

Thank you so much! Glad to meet you too! 😊

Welcome to Hive @boryanamtl I hope you enjoy your time here, it seems like you have plenty of content that you can share with us. And say hi to Sofia as well, she is a little beauty.

Thank you so much for the warm welcome 💕 I’m sure it will be a fun ride! 😊

Welcome on board!
!LUV

Thank you my lovely ❤️

You are welcome anytime! I am so glad that you are here and fit in so well!

!ENGAGE 50

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.

<><

<><

LUV

Connect

Trade


@boryanamtl, you've been given LUV from @dontcare89.

Check the LUV in your H-E wallet. LUV changes soon. (1/1)

Hey Boryana, Welcome to hive. It's a nice post, and both the little girl and the cat are cute.
@tipu curate

Thank you! They’re the cutest but both super sassy so don’t let them fool you 😁

They’re the cutest but both super sassy so don’t let them fool you

Haha, well said... and I think that's a special part of their cuteness, I mean... these little silly things make them the cutest, right?

Thank you 😊

Здравей и добре дошла.

Благодаря 😊

Welcome in Hive ✌🏻have a nice day 🌞

Thank you so much! Likewise ☺️

Welcome To HIVE!
Nice to see you.

Thank you so much! Super excited to be here! 😊

welcome to hive 😊😊😊 @boryanamtl

Thank you 😊

Welcome to the Hive family. Hope you enjoyed here.

Thank you so much! 😊

Welcome @boryanamtl,
you'll find, Hive is a beautiful place to connect and learn a lot of things, and a lot of things you have to learn, to find your way around here :o). It can get quite complicated, but if you use @ecency for example (one of the frontends of Hive, my personal favourite), they have a discord server, where you can ask any question, the answer of which you didn't find here on the website.
Believe me, when you read a few days, it gets less overwhelming.
Again, welcome to Hive. Nice to have you here.

Thank you so much! It sounded a bit complicated in the beginning but @dontcare89 did such a great job at explaining everything to me. I also appreciate all the helpful comments - they’ve been super useful! Thank you 🙏🏻

Welcome on hive keep hardworking so sweet

Thank you, my friend 😊

Welcome to a wonderfull community

Thank you so much! 😊

Welcome to hive friend. Hope you ẹnjoy in this community

Thank you 😊It definitely seems like a great place to be!

Hello Boryana! Life is wonderful, everything will be fine!
I wish you successful and beautiful creativity on the Hive platform.

Thank you so much! I’m sure it will be a fun and exciting ride 😊

Welcome to Hive my friend 😁👍

Thank you 😊

Здравей и добре дошла Hive 😊

Благодаря от сърце 💕

Congratulations @boryanamtl! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 upvotes.
Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - September 1st 2021 - Hive Power Delegation

Добре дошла на точното място и водена от точния човек (@dontcare89), @boryanamtl! Пожелавам ти много успехи и HP!

!LUV

<><

<><

LUV

Connect

Trade


@boryanamtl, you've been given LUV from @hivebg.

Check the LUV in your H-E wallet. LUV changes soon. (3/10)

Благодаря за прекрасното посрещане 😊

very nice days and good photography

Thank you 😊

yes you're welcome my friends and welcome to this hive world🙏

Добре дошла в HIVE, @boryanamtl! Повече от явно е, че имаш с какво да заинтригуваш общноста тук. Очакваме с нетърпение следващите ти постове!

!LUV

<><

<><

LUV

Connect

Trade


@boryanamtl, you've been given LUV from @venan.

Check the LUV in your H-E wallet. LUV changes soon. (2/10)

Благодаря 😊 Надявам се да оправдая очакванията ☺️

Добре дошла в света на HIVE @boryanamtl.Упех и късмет от мен!🍀🌺

Hi boyana what a nice pictures ! So cool you joined hive and there is a big Canadian but also a huge Bulgarian community here.
So Welcome to the Hive. It’s a true movement and blockchain, and I love that you decided to join us here. You will have fun blogging and vlogging I promise. And the garden will have some great tags to blog in about that hobby.
But in the beginning it’s hard and new and maybe you need help. We have amazing people here and a help discord if you need it. I love blogging, been here for three years already. But always be carefull with all your passwords, Never give those up !! I speak from experience !
I use Peakd to post to Hive, but Ecency is also a possibility. It’s a website, mobile and desktop application that improves your experience on Hive. If you are interested for Android download : https://android.ecency.com, for iOS: https://ios.ecency.com, for desktop: https://desktop.ecency.com apps that helps you to connect, and that’s what we do here !
You can also earn to promote and boost your content. Again If you are interested https://ecency.com just some extra information in this early start of your journey here! Last hive.blog is an option too.
Good luck with with hive experience and I Will See you around and may you find here what you are looking for. Just remember that all good things come in good time and never giving up is THE key to big succes on the Blockchain. Also you could join the the Terminal discord, as I said before we help there with problems or questions, for free don’t worry. Or visit @heyhaveyamet for more new arrivals, all are in the same phase that might be helpful or reassuring. Newbie exposure in the beginning very important.
Let me know if this was helpfull or if you need more help, see you in Discord
the Terminal. Here is the invite again its totally free,
https://discord.gg/XZGPGpz
Greeting from the Netherlands
@ Brittandjosie

Good luck to you as the new arrival, may hive become your new life !

96C82424-33CC-4164-849E-C7EF9D6DC9B2.jpeg

And I love the picture of your daughter

Thank you so much for the kind words and the info - it’s much appreciated! 😊 P.S. Many of my favourite customers are from the Netherlands 💕