Моето представяне в Hive

Hello everyone. This is my first entry to Hive community.
Здравейте на всички. Това е първото ми влизане в общността на Hive.
My name is Venera. I was born in Dryanovo. I currently live and work in Dryanovo.
Казвам се Венера. Родена съм в Дряново. В момента живея и работя в Дряново.
I was just introduced to the platform by @tiger85 & @iliyan90.
I'm happy that there is a place where we can communicate freely.
Щастлива съм, че има място, където можем да общуваме свободно.
So let me start with my hobbies...
Нека започна с моите хобита...
I love cooking especially for my loved ones 😊👨‍👩‍👧‍👦❤
Обичам да готвя особено за моите близки.
From time to time I'm gonna show you some of my cooking temptations.
От време на време ще Ви показвам моите готварски изкушения. 😃
I love traveling, exploring new places, trying different cuisines, also I love photography 😍, dancing 💃 , listening traditional Bulgarian music 🎶.
I love animals and especially 🐕 🐶.

Това съм Аз ☺
img_0.3985113531602493.jpg

img_0.43932411546175204.jpg

Това са моите сладури❤ 🐕🐕🐕❤ Обожавам ги
img_0.4855933823451768.jpg

Боженци 🤍💚❤
img_0.6543205525439556.jpg

📸 от днешната разходка
img_0.7374820180906813.jpg

img_0.21629145598010194.jpg

Have a great evening to everyone in Hive community and see you soon with new pictures and more about myself 🤍💚❤

Sort:  

Добре дошла в мрежата и групата на България. Пожелавам много хубави моменти тук с нас! Ако има някакви въпроси може да пишеш в коментари. С радост всеки от нас ще помогне 😊🤍💚❤️🙏

Много благодаря 👧👧👧
Ще се постарая. Харесва ми и е забавно.

Добре дошла в мрежата и групата на България. Пожелавам много хубави моменти тук с нас! Ако има някакви въпроси може да пишеш в коментари. С радост всеки от нас ще помогне 😊🤍💚❤️🙏

Добре заварила и благодаря за приятното посрещане.
🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️

Добре дошла 🤍💚❤

Както казват старите хора: добре заварила 🌻🌻🌻

Добре дошла в групата! Успех желая и много постове!🙂☘️🌹

Благодаря.
Ще се забавлявам докато пиша и качвам, защото ми е интересно 🍀🍀🍀

🌺🙂☘️🌹

Hello, @tornado96! This is @anggreklestari from the @OCD team. We saw that you already posted your first post here in Hive Blockchain! Congratulations and welcome!

Well, you can explore the communities that are suitable for your content. You can read some of the communities in this post: OCD Communities Incubation Program

For tips and information as a Hive newbie, click here: newbie guide.

The important thing is Hive is a bit different from other social media platforms since you are monetizing your blog. You can't include content that you don't own without sources. For more information, check this post: Why and How People Abuse and Plagiarise.

If you have questions or concerns, you can hop into OCD's Discord server and we'll gladly answer your questions.

Have a great day!

Thanks...🖐

Венера здравей!
Надявам се ще успееш да стигнеш до групата Ecency Bulgaria

Ако имаш допълнителни въпроси разгледай поста най отгоре или видеата Към @ecencybgviseo
Може да намериш отговори на въпроси по мрежата които може да имаш в последствие…

Успех…
🙏

@tipu curate

Здравей 👋.
Всичко това е ново за мен.
Интересно ми е....ако имам въпроси ще питам!
Благодаря 😁😁😁

Да изгледай 2-3 видео ако не си:

https://3speak.tv/user/ecencybgvideo

Делегирал съм ти HP за да можеш да пишеш коментари…

Ако ти стигне на привършване ще ти пусна още

@tiger85 Кате имай го в предвид също ;)
Всеки има нужда от HP ;)

🙏

Добре Илиянски ще го изгледам 😊

Пуснал съм и 10 HP
Ако остане активна може и ти да и делегирал 10 да може да има Да пише …

Ок благодаря. 👍

Congratulations @tornado96! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 50 upvotes.
Your next target is to reach 100 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Be ready for the 5th edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - May 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Здравей и добре дошла.

Добре заварила 👋😄

добре дошла и успех 🙂

👋👋👋

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @koychev22.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

Welcome to our hive world :-)

🤗🤗🤗

Loading...

Добре дошла, Прекрасна Венера!
Добро утроооо!
Преди две минути, споменах, че ще си правя бележник с рецепти от групата, и си затвърждавам, че трябва да е веднага!!!!!!
Много хубав ден ти пожелавам!
Успех!
Имаш прекрасни приятели(тези прекрасни кучета)!
Смятам, че какъв е човека си личи и по приятелите с които дружи!!!
Бъдете здрави!!!!

Благодаря сърдечно 💜💜💜