Where does the universe begin?

in #life5 years ago

According to most scholars, the universe arose about 13-18 billion years ago, but nobody is sure about this one hundred percent. What was before the creation of the universe remains a mystery. Some think that the universe arose as a large bullet that was separated from some other universe. Some people tend to think that the universe was originally a small ball, which later began to grow, as if swollen, and soon became a big ball. This ball began to expand.

На думку більшості учених, Всесвіт виник приблизно 13-18 мільярдів років тому, але в цьому й досі ніхто на сто відсотків не впевнений. Що було до виникнення Всесвіту, залишається таємницею. Одні гадають, що Всесвіт виник як велика куля, котра відокремилася від якогось іншого Всесвіту. Дехто схиляється до думки, що спочатку Всесвіт був маленькою кулькою, яка згодом почала збільшуватися, ніби надуваючись, і невдовзі перетворилася на велику кулю. Ця куля почала розширюватись.

20140316_124210.jpg
Source: Encyclopedia

Sort:  

What type of camera did you use for this?