You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Special Memory With Our First Loved Cat "Miming"

in #pets3 months ago

Aww. That is so sad. Ang hirap ng ganyan. Yung napamahal mo na tas biglang kinuha ng may ari. Anyway, ang cute niya nung isang pic. Para siyang rabbit.

Sort:  

Kaya nga sis. Yung akala namin na walang May ari kasi nakailang weeks na din sya sa amin tapos ayun biglang nawala dahil kinulong na pala nung May ari.

Sad naman but at least, nasa may ari pa rin siya. Ganun talaga e. Di mo pwede angkinin kahit mahal mo na.

Kaya nga eh.... Parang hugot yung last line ah, hahaha

HAHAHAHAH sorry nadala lang.