Life in a day! Dünyada Bir Gün - Buca Kaynaklar

in #photography2 years ago

Her baktığımda içimi ısıtan mutlu bir an.
statue-child-family-children-4576174.jpg
Pexels ile fotoğrafı indir
Pixabay ile fotoğrafı indir

Dur yavrum, düşeceksin! Hemen aşağı in bakayım.
Bir yandan da düşmesin diye çocuğunu çevreleyen gerçek bir anne eli...

Abla ne yapsın? O da çocuk tabi.

animal-animal-photography-goat-domestic-goat-4576170.jpg
Pexels ile fotoğrafı indir

Bu gözlere iyi bak! Ne görüyorsun? Yer mi Buca çocuğu?

Yer: Kaynaklar, Buca / İzmir

Fotoğraflar benim tarafımdan çekilmiştir. İhtiyacı olan herkes ücretsiz olarak indirerek istediği yerde kullanabilir.
Fotoğraf

Sort:  

Congratulations @denizcakmak! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 4250 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP