Αν έχεις τύχη διάβαινε.....!

in #photography5 years ago

IMG_1BO.jpg

Is there luck? ..... I think... yes!
But not in the metaphysical sense that we give her!
To understand exactly what I want to say,
just take a lucky one event
and start studying thoroughly
in absolute order going backwards,
what exactly has been done so to create
the infrastructure to to produce the happy result later!

Υπάρχει τύχη; ..... εγώ νομίζω πως .... ναι!
Όχι όμως με την μεταφυσική έννοια
που εμείς της δίνουμε!
Για να καταλάβετε τί ακριβώς θέλω
να πω, απλώς πάρτε ένα τυχερό
γεγονός και αρχίστε να μελετάτε
διεξοδικά με απόλυτη χρονική σειρά
πηγαίνοντας προς τα πίσω,
τι ακριβώς έχει συντελεστεί έτσι ώστε
να δημιουργηθεί η υποδομή ώστε
να προκύψει αργότερα το ευτυχές αποτέλεσμα!

Thanks for passing by
@onart

Sort:  

There is a luck
But
You must help to be visible by your actions!
I.m angry with my luck in this time so is not good to take part in this conversation !
:)

Haha!!!!... you already said a lot ......!
That anger you have in you, if
channeled in somewhere constructive,
you will be magnificent,
you will be great..........
you would be a free soul!

This is real miracle of live ,this is big luck!!!
to find people who lift you up!!!
Thank you,thank you so much!!!