Sort:  

dziękuje za typowanie!
cieszę się, gdy nam się rankingi pokrywają 😁

Posted using Partiko iOS