Żyjemy w bajce.

in #polish3 years ago

Budzisz się... przeciągając leniwie przewracasz na drugi bok. Nic z tego - trzeba się zebrać; już czas by wstać. Człapiesz więc noga za nogą do łazienki, do kuchni; otwierając lodówkę jeszcze nie wiesz co zjesz. Wybierasz spośród leżących na półce produktów. Może jajko? Ser biały czy żółty? Może wędlina? Na stole w pokoju miska z owocami kusi soczystym jabłkiem, pomarańczą...

Gruszka czy kiwi?


lat.jpg
żródło:Unsplash

Wychodząc wyrzucasz śmieci; w osiedlowej altance rządkiem stoją pękate pojemniki... I można się pobawić w: "temu dała troszeczkę, temu dała troszeczkę... A temu nic nie dała bo metalu nie miała. Bo puszek nie kupowała ostatnio". Co dalej to już nie twoje zmartwienie - przyjadą bysie zabiorą i znowu pusty pojemnik pójdziesz dokarmiać jutro. Czy za dwa dni.

Potem do pracy - autem lub autobusem. Roztrzepańcy czasami zamawiają taksówkę by być na czas. Łudzą się senne sieroty - to rzadko się udaje bo jeśli już zbyt późno wstałeś to na nic szastanie kasą. Miasto ma swoje zwyczaje i w korku potrafi przetrzymać każdego. Czasem czterdzieści minut dłużej jedziesz bo pora szczytu. Bo wszyscy akurat na tę dziewiątą rano do biur pędzą.

Frustracja? Tak - frustracja. Urok miejskich siedzisk; że tłok owczego pędu narzekasz bez logiki bo takie to gadanie by gadać.


fab.jpg
żródło:Unsplash

W pracy kilka pozdrowień - "cześć, cześć"; jakaś kawa i nuda do siedemnastej. Chociaż można na lunch się wyrwać - na kanapkę z pastą jajeczną. Gdy wreszcie ten dzień się kończy idziecie umówieni wcześniej; w kilka osób posiedzieć, pogadać... Pobyć gdzieś, gdzie pod nos przyniosą, zabiorą puste i zmywać nie trzeba potem.

Dzień w dzień tak powtarzasz cykl snu i jawy i czekasz: do wakacji, ślubu czy rozwodu... do czegoś tam ważnego co przed nami. Życie.

Zwyczajne?


rad.jpg
źródło:Unsplash

Babcia mi zawsze mówiła, że szczęście to jest wtedy kiedy masz dach nad głową. Gdy w garnkach jedzenie czeka. I kiedy kule nie świszczą w pobliżu. Gdy nikt nie strzela. Ona wiedziała co mówi - przeżyła wojnę. Tę Drugą.

Sort:  

Congratulations @angatt! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!