When lambo? Postanowiłem zabawić się we wróżkę, Bo analiz nikt nie słucha... to nie jest porada inwestycyjna

in #polish2 years ago

Wiosną widzę wielką kompromitację COVIDYZMU-19 okaże się, że jak każda zaraza miał i on 3 fale (3 sezony) po czym znika. Widzę wykupywanie żywności przez rządy, widzę kartki lub limity na żywność, widzę inflację w całym tzw cywilizowanym świecie, być moze początek hiperinflacji (potrzebuję więcej tokenów żeby lepiej zobaczyć xd) WIDZĘ! analitycy mylili się! będzie potrójny TOP na BTC! a nie podwójny. HIVE w top 10 dotkniemy ceny 10$

222.jpg

Sort:  

niestety covidianie ani analiz naukowych ani też wróżek nie słuchają.. covidianie słuchają tylko mainstreamowych wyroczni TV ;)

Congratulations @czcibor360! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 10000 upvotes.
Your next target is to reach 15000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from day 10
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!