Rysowanko.

in #polishlast year (edited)

'Siedziwszy' w izolacji do czwartku 😒
Tym razem biurokracja zredukowana do nr telefonu i peselu. Nie szło tak od razu? Mniejsza z tym, odchorowałem i w piątek wychodzę.
Zatem rysowanko. Zanim rozłożyło mnie na dobre miałem ochotę coś narysować. Wraz z nasilającym się bólem gardła ochota zaczęła mijać. Pomysły też wyparowały. Ogólnie czułem jakby rysowanie we mnie umarło. Słyszałem od wielu rysowników o takim stanie. Wtedy trzeba właśnie rysować więcej. Wyszło tak, że z bólem gardła (ledwo mogłem przełykać), bez ochoty i pomysłu narysowałem coś czego obiecywałem sobie nie rysować.

2+.png

Amerykansky stuff. Mogło być lepiej ale nie będzie. Chciałem mieć tego 'doła' z głowy. Nie było w tym przepisie ani jednego składnika, który by mi pasował ale, jak to bywa z niesmacznymi lekarstwami, pomogło.
A tutaj cały proces.

2+.gif

Sort:  

Jakiego programu używasz do rysowania?

Congratulations @interferent! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 600 upvotes.
Your next target is to reach 700 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from February day 15
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!