Daily Chrzan #44

in #polish3 years ago
PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Nadgorliwość jest szkodliwa. Kiedy wykazujesz się w pracy, mogą nie dać ci podwyżki ani awansu, tylko wykorzystywać, bo generujesz zyski. Przeciążanie kręgosłupa lub brak odpoczynku ostatecznie zaszkodzą. Nadmierna presja przyczynia się do podejmowania złych decyzji. Ogrom harówki w krótkim czasie rzadko przynosi najlepsze owoce, za to widzę wartość w przemyślanej systematyczności.Over-zeal is detrimental. If you prove yourself at work, they may not give you a raise or promotion but simply put you upon because of generated profits. Overloading the spine or not resting will eventually harm. Excessive pressure contributes to making wrong decisions. Rarely an enormity of toiling in a short time brings the best fruits, though I see a value in sensible systematicity.

1.png

5.png

RezygnujęI give up
Już nie staram się wrzucać o stałych godzinach.I don't try to post at fixed hours anymore.

2.png

3.png

4.png

6.png

Sort:  

Z tym jeżeli szefostwo mówi, że rozważy podwyżkę, to rozważy, nie znaczy, że da.