You are viewing a single comment's thread from:

RE: Dlaczego dovnwoty szkodzą sieci hive?

in #polish6 months ago

Też to podobnie widzę w pewnej kwestii - czy problemem jest mechanizm czy... ludzie?
Czy downvote jest zły? A czy pistolet jest zły? Zależy do czego go użyjesz.

Co do nazwijmy to "kontrowersyjnych treści" na HIVE to wydaje mi się, że ludzie trochę przesadzają z oceną. Czy jak ktoś napisze dajmy na to "Przepis na zupę z muchomora sromotnikowego" to czy wszyscy, którzy to przeczytają pobiegną do lasu szukać tego grzyba na obiad?