You are viewing a single comment's thread from:

RE: Problem kalkulacji ekonomicznej - dlaczego socjalizm nie działa tak jak życzyli sobie tego socjaliści?

in #polish2 years ago

Fajny tekst, czytałem oryginalny esej, ale tak ogólnie to Mises był tutaj w dużym błędzie. Napiszę jutro (dzisiaj po wstaniu) tekst polemiczny o ile sobie przypomnę i znajdę chwilkę pomiędzy zaliczaniem kolejnych przedmiotów ;)

Posted using Partiko Android