Historia #37 „Śmierć za miłość”. Opowieść o Edwardzie Galińskim oraz Mali Zimetbaum

in #polish4 months ago

Dziś opowieść 37 pod tytułem „Śmierć za miłość”. To opowieść o Edwardzie Galińskim (nr obozowy 531) oraz Mali Zimetbaum (nr 19880). To opowieść o miłości, jakże bliskim ludzkim uczuciu w jakże nieludzkim świecie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. To opowieść o wierności i niezłomności. O poświęceniu i przyjaźni aż po grób.

Edward Galiński ma niespełna szesnaście lat i jest uczniem szkoły marynarskiej
w Pińsku na Polesiu. Wakacje jednak tradycyjnie spędza w rodzinnym Jarosławiu,
między Przemyślem a Rzeszowem. Tam zaskakuje go wybuch drugiej wojny
światowej. Szybko angażuje się w młodzieżową konspirację wspólnie z licznymi
gimnazjalistami i harcerzami z Jarosławia. Wiosną 1940 roku zostaje aresztowany
z kilkudziesięcioma kolegami w ramach Akcji AB, skierowanej przeciwko polskiej
inteligencji. Poprzez więzienie w Tarnowie 14 czerwca 1940 roku w pierwszym
transporcie polskich więźniów politycznych trafia do obozu Auschwitz. Od tej chwili
jest numerem 531, który jak najszybciej musi nauczyć się obozowej rzeczywistości i
poruszać się z jak najmniejszą szkodą dla siebie w systemie terroru i pogardy dla
ludzkiego życia...