Eindwerk hbo5 programmeren :: Codeigniter

in #programmeren4 years ago (edited)

logo fotografiesandy

Ik ben sinds enige tijd bezig met een traject hbo5 (graduaat) programmeren in avondschool. We zijn recentelijk begonnen aan het eindwerk. Ik dacht dat ik bij deze een paar posts kon maken over de moeilijkheden die ik tegenkom en de oplossingen die ik vindt.

Dit kan misschien in de toekomst iemand helpen.

Mijn eindwerk bestaat erin een galerij systeem te ontwikkelen voor een fotografe. Elke galerij moet privé staan zodat niemand anders de foto's kan bezichtigen.

Voor het eindwerk heb ik beslist gebruik te maken van codeigniter.

Er zijn verschillende php frameworks op het internet te vinden. De keuze om met codeigniter te werken is dan ook een bewuste keuze geweest.

Ik had al enige voorkennis van codeigniter door de cursus programmeren 5. Dit heeft me dan ook snel op weg gezet voor een functionele pagina te verkrijgen waarop ik kon verder bouwen. De documentatie van codeigniter is zeer duidelijk en “to the point”. Geen over gecompliceerde imports om basis elementen werkende te krijgen.

Codeigniter is tevens heel gemakkelijk op te zetten. U download de bestanden van de website. Pakt ze uit. Een kleine edit in de config en u bent klaar om te gaan. Je kan tevens werken met het MVC model zonder enige aanpassing te doen aan het systeem. Dit zorgt voor een leuke en aangename werk omgeving uit de box.

De standaard security in codeigniter is zeker ook een bonus. SQL injecties, externe code uitvoeringen worden gestopt nog voor ze invloed kunnen hebben op het programma. Er zijn ook enkele plugins deze dit nog verder uitbreiden.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ZoeF from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.