Fish and green mustard soup 🐟🍲

in #qurator6 months ago

Fish and green mustard soup is a nutritious and delicious dish that is very popular in Vietnam. This is a Vietnamese style fish soup and is traditionally cooked using fish head and fish body, no part of the fish goes to waste. This soup is one of our family favorites. We eat it in any season of the year and never get bored. Loaded with flavors, the sourness and sweetness of this soup blend together.

9F2ADD1D-5D07-45A6-B057-29E4ACC42BEC.jpeg

English (E)Vietnamese (V)
Ingredient: `Thành phần`
- Fish- Cá
- Pickled vegetables- Rau muối chua
- Tomato- Cà chua
- Scallion- Hành lá
- Dill- Rau thì là

0D2762BF-8FDA-4E96-AB9C-794BDA1F9881.jpeg

E5215E24-D070-4EA3-8309-AB3617CF57BE.jpeg

English (E)Vietnamese (V)
1. I usually buy fish at the market and ask the seller to clean the fish for me and cut it into pieces. Wash the fish many times with water, you need to wash off all the blood in the fish. Put the fish in the basket and let it drain.Mình thường mua cá ở chợ và yêu cầu người bán làm sạch cá cho mình và cắt chúng thành từng miếng. Rửa cá nhiều lần với nước, bạn cần rửa sạch hết máu trên cá. Để cá ra rổ cho ráo nước.

F7635987-42CF-4BEF-8BA0-8725244A47EA.jpeg

312108A3-5297-48A9-A4B2-7F27C9D6F97F.jpeg

English (E)Vietnamese (V)
2. Pickled vegetables - This is a fermented dish that is served with other Vietnamese dishes (like Korean Kimchi). This dish has used green mustard and withered them in the sun for about 2-3 days. After that, the green mustard are marinated with salt and other spices in the jar, incubated for about 2-3 days and can be eaten. You can combine green mustard to stir-fry with fried rice, pork intestines, beef, or use to cook soups such as fish soup, pork bone soup, tomato soup. If you can make your own pickled brown mustard at home, you're ready to cook them. But I bought pickled green mustard at the market so we need to wash them with water again.Rau cải muối - Đây là món ăn lên men được ăn kèm với các món ăn khác của người Việt ( giống như Kim chi của người Hàn Quốc). Món ăn này đã sử dụng rau cải đông dư và phơi héo chúng dưới ánh nắng mặt trời khoảng 2-3 ngày. Sau đó rau cải đã được ướp muối và các gia vị khác ở trong bình, ủ kín khoảng 2-3 hôm là có thể ăn. Bạn có thể kết hợp rau cải để xào với cơm rang, lòng heo, thịt bò, hoặc dùng để nấu các loại canh như canh cá, canh xương heo, canh cà chua.

055504E1-5A71-491C-A7E3-8E927DBA9EA1.jpeg

English (E)Vietnamese (V)
3. In a pot, add a little cooking oil, fry the onion until golden brown, stir fry with pickled green mustard and tomatoes. Add salt and seasoning, season to taste. Then add hot water to the tomato mixture. When the tomato sauce boils, add the fish, cover the lid and cook on low heat for about 20 minutes. You should not cook fish for a long time because the fish will be crushed and lose all sweetness, in my opinion a good time to cook fish is from 15 minutes - 20 minutes. Add green onions and dill to the fish, these two vegetables add color to the soup and reduce the fishy smell of the fish.Cho một chút dầu ăn vào nồi, phi thơm hành tím, cho cải bẹ xanh và cà chua vào xào. Nêm thêm muối và hạt nêm, nêm cho vừa ăn. Sau đó thêm nước nóng vào hỗn hợp cà chua. Khi nước sốt cà chua sôi, cho cá vào, đậy nắp và đun trên lửa nhỏ khoảng 20 phút. Thêm hành lá và rau thì là vào cá, hai loại rau này có tác dụng làm tăng màu sắc cho món súp và làm giảm mùi tanh của cá. Bạn không nên đun cá lâu vì cá sẽ bị nát và mất hết vị ngọt, theo tôi thời gian tốt để nấu cá là từ 15 phút - 20 phút.

D7787C19-6A7F-4A94-88E7-F527BDACD54F.jpeg

EF80ADDB-042A-4658-B76E-1B83822FED95.jpeg

B9937928-D5D7-4384-AB54-4227AE9A0C18.jpeg

This post is 100% written by me, and the pictures are taken by me with my phone. Hope you enjoyed my post, thank you for reading my post. Please share with me your comment under my post. Have a good day.❤️💛💙💚💖