Radio BanatOn

in #radio5 years ago (edited)

Novo, novo, novo !!!

Želim da najavim naš novi projekat, na kojem radim već neko vreme uporno, kako bi ovaj projekat startao od 01.01.2019.

Naime, u pitanju je novi Radio-Muzički sajt Steem Banat-a:

Radio BanatOn

Radio BanatOn

Gde će puno toga biti u dešavanju oko online uzivo radio stanica, muzike, muzičkih artista, muzičkih grupa, DJ-a, i jos puno toga.

Nadam se da će ovaj projekat biti pravo zadovoljstvo svima koji vole muziku, da slušaju, kao i da prave, a takođe i radija.


Pridružite se zajednici:

  • Možete da nam se pridružite na našem Discord kanalu:
    https://discord.gg/v4vVfJE
    (Discord je vlasnički Freemium softver i Server, gde je samo Klijent aplikacija Open Source. Mi smo ga odabrali zato što je jako poznat, ali uglavnom težimo da koristimo samo Free i Open Source, po mogućnosti P2P i decentralizovane klijente, aplikacije i portale)

Ovim želimo da pozovemo sve dobrovoljne korisnike na Steemit-u, kao i na drugim Steem-Blockchain portalima, kao što su:

i mnogo drugih, da nam se pridruže.

Želimo svim Korisnicima puno uspeha u radu na svim Steem-Blockchain Portalima.

Unapred vam se zahvaljujemo za vaš doprinos glasanja.

Ujedno, Steem Banat vam želi srećne praznike.

Sort:  

Congratulations @banat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Steem 🛡 Banat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.