Banat (40)Hivebuzz level badge

Projekat koji podržava zajednicu korisnika Steem-Blockchain-a, kao i podrška u dobrobit okruženja sela i gradova.

Vršac, Vojvodina, Serbia banat.live Joined August 2018 Active 1 hour ago