Niedzielnik #4 [PL/ENG]

in #sp-group3 years ago (edited)

old-newspaper-350376_1280.jpg

Witajcie!

Z Naszego Niedzielnika dowiecie się:

 • kto został mistrzem "Zagadek muzycznych",
 • jaka odpowiedź w "Niedźwiedziowych dyskusjach" została uznana za najlepszą,
 • kto wygrał "Sfokusowanych" minionego tygodnia i kto walczy o wygraną w tym tygodniu. Głosujcie w komentarzach!

Zapraszamy!!

muzyczne.jpg

Zwycięzcą Zagadek muzycznych został @samarek69.

Zagadki muzyczne to kreatywna zabawa muzyczna pojawiająca się na naszym koncie co czwartek. Żeby wygrać wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na trzy pytania muzyczne, wśród których znajdą się i trudniejsze i łatwiejsze, ale również zupełnie proste pytania otwarte. Zabawa ma na celu zachęcić Steemian do zaprezentowania swojej ulubionej muzyki oraz wykonawców.

niedźwiedziowe.jpg

W zeszłym tygodniu zwycięzcą Niedźwiedziowych dyskusji został @wolontariusz tekst

Niedźwiedziowe dyskusje są cykliczną zabawą pojawiającą się na naszym koncie co sobotę. Udział w zabawie może wziąć każdy kto ma coś do powiedzenia w temacie jednocześnie zachowując kulturę nawet gdy inne osoby dyskutujące mają inne spojrzenie na dany temat. Zabawa ta ma na celu zachęcić Steemian do kulturalnej i merytorycznej dyskusji.

sfokusowani.jpg

Zwycięzcami poprzedniej odsłony sfokusowanych zostali:

 1. @yellowmode
 2. @sajkus i @pignys
 3. @smazur-foto

Gratulujemy!


W tym tygodniu o wygraną walczą:

Prawidłowo oddany głos:
1miejsce: @autor 3 pkt,
2miejsce: @autor 2 pkt,
3miejsce: @autor 1pkt.

Prosimy o głosowanie w komentarzach pod tym postem.

To wszystko na dziś!


Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD


ang.png

Welcome!

You will learn from Our Niedzielnik:

 • who became the master of "Musical Riddles",
 • which answer in "Bear's discussions" was considered the best,
 • who won "Focused" last week and who is fighting for the win this week. Vote in the comments!

Enjoy !!


MUSIC RIDDLES:

The winner of "Music Riddles" has been @samarek69

"Musical riddles" is a creative music game that appears on our account every Thursday. To win, all you have to do is answer three music questions correctly, among which there will be easier and harder ones, but also quite simple open questions. The game is intended to encourage people to present their favorite music and performers.


BEAR'S DISCUSSIONS:

Last week the winner of the "Bears Discussion" was @wolontariusz

"Bear's Discussions" are a cyclical fun that appears on our account every Saturday. Participation in the game can be taken by anyone who has something to say on the subject while maintaining culture, while when other people are discussing a different view on a given topic. This fun is intended to encourage people to have a cultural and substantive discussion.


FOCUSED:

Last week's winners were:

 1. @yellowmode
 2. @sajkus i @pignys
 3. @smazur-foto

Congratulations!


They're fighting for victory this week:

A properly cast voice:

1st place: @author 3 pt,
2nd place: @author 2 pt,
3rd place: @author 1 pt.

Please vote in the comments below this post.
That’s all for today!


Do you want to get to know us better? Connect? Talk?
Or maybe you want to join us? We invite you to our chat: https://discord.gg/rcvWrAD

Sort:  
 1. @browery
 2. @pignys
 3. @anetta

Powodzenia wszystkim!

3 pt -@anetta
2pt- @gonia
1pt -@browery

Wszystkie poranki są wyjątkowe!

You got voted by @curationkiwi thanks to michalx2008x! This bot is managed by KiwiJuce3 and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive upvotes on your own posts, you need to join the Kiwi Co. Discord and go to the room named #CurationKiwi. Submit your post there using the command "!upvote (post link)" to receive upvotes on your post. CurationKiwi is currently supported by donations from users like you, so feel free to leave an upvote on our posts or comments to support us!

You have been upvoted by all four members of the @steemexplorers team. Steemexplorers is an initiative to help bring all Steemians information on various services and communities operating all on the STEEM blockchain in a centralized location to save you time and help you grow here on Steemit. It's free, it's easy, and there's a whole lot of information here that you can put to good use. Please come by our discord channel to learn more and feel free to ask as many questions as you'd like. We're here to help! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq

!tipuvote 1 hide

1miejsce: @smazur-foto 3 pkt,
2miejsce: @anetta 2 pkt,
3miejsce: @yellowmode 1pkt.

3 punkty @anetta
2 punkty @yellowmode
1 punkt @dorotti

3 punkty @yellowmode
2 punkty @dorotti
1 punkt @anetta

1miejsce: @anetta 3 pkt,
2miejsce: @browery 2 pkt,
3miejsce: @smazur-foto 1pkt.

3 punkty @browery
2 punkty @pignys
1 punkt @yellowmode

1miejsce: @browery 3 pkt,
2miejsce: @pignys 2 pkt,
3miejsce: @anetta 1pkt.

3 ptk - @gonia
2 ptk - @dorotti
1 ptk - @anette