𝑬𝒍 π‘»π’Šπ’†π’Žπ’‘π’ π’š 𝑳𝒂 π‘«π’Šπ’”π’•π’‚π’π’„π’Šπ’‚

in #spanish β€’ 5 years ago

1abdc8b4-db80-4f40-bd86-aa84e54ac0ae.jpg

flor 4.png

𝑺𝒆 π’…π’†π’”π’‘π’Šπ’†π’“π’•π’‚ 𝒖𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 π’‚π’Žπ’‚π’π’†π’„π’†π’“,
𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒔𝒆 π’‚π’„π’π’ˆπ’† 𝒖𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏 π’‰π’†π’“π’Šπ’…π’,
𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒔𝒖𝒆𝒏̃𝒐 π’…π’†π’”π’•π’“π’–π’Šπ’…π’,
𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒔𝒆 π’Žπ’‚π’“π’„π’‰π’‚ 𝒖𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒂𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒄𝒆𝒓.

𝑳𝒐𝒔 π’ˆπ’π’π’‘π’†π’” 𝒔𝒐𝒏 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒓,
𝒂 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒔𝒐𝒏 π’…π’Šπ’‡π’ŠΜπ’„π’Šπ’π’†π’” 𝒅𝒆 π’π’π’—π’Šπ’…π’‚π’“,
𝒑𝒆𝒓𝒐 𝒍𝒐 π’Žπ’‚Μπ’” π’ƒπ’†π’π’†π’‡π’Šπ’„π’Šπ’π’”π’ 𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 π’‰π’‚π’š 𝒒𝒖𝒆 π’„π’‚π’π’Žπ’‚π’“,
𝒍𝒐𝒔 π’”π’†π’π’•π’Šπ’Žπ’Šπ’†π’π’•π’π’” π’Žπ’‚π’” 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒑𝒐𝒅𝒆𝒓 𝒄𝒖𝒓𝒂𝒓.

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒂 π’’π’–π’Šπ’†π’“π’ π’„π’π’Žπ’†π’π’›π’‚π’“ 𝒂 𝒔𝒆𝒓 π’„π’π’Žπ’ 𝒕𝒖,
π’„π’‚π’Žπ’ƒπ’Šπ’‚π’“ 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆 𝒂 𝒍𝒂 π’Žπ’‚π’Μƒπ’‚π’π’‚,
𝒕𝒆𝒏𝒆𝒓 𝒖𝒏 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 π’—π’Šπ’…π’‚ π’Žπ’–π’š π’…π’Šπ’‡π’†π’“π’†π’π’•π’†,
𝒅𝒆𝒋𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒓 𝒆𝒍 π’”π’†π’π’•π’Šπ’Žπ’Šπ’†π’π’•π’ 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏,
𝒅𝒆𝒋𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒉𝒂𝒃𝒍𝒂𝒓 𝒑𝒐𝒓 π’…π’ŠΜπ’‚π’” π’š 𝒏𝒐 π’”π’†π’π’•π’Šπ’“,
𝒆𝒔𝒂 π’π’†π’„π’†π’”π’Šπ’…π’‚π’… 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒃𝒆𝒓 π’„π’π’Žπ’ 𝒕𝒆 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒔,
𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒖𝒆𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 π’‰π’‚π’„π’Šπ’†π’π’…π’ π’š 𝒆𝒏 𝒒𝒖𝒆 π’‘π’Šπ’†π’π’”π’‚π’”,
π’Žπ’‚π’“π’„π’‰π’‚π’“π’Žπ’† π’”π’Šπ’ π’Šπ’Žπ’‘π’π’“π’•π’‚π’“π’Žπ’† 𝒏𝒂𝒅𝒂,
π’π’Š π’”π’Šπ’’π’–π’Šπ’†π’“π’‚ 𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒏 π’“π’†π’‚π’π’Šπ’…π’‚π’… π’Žπ’Š π’‚π’π’Žπ’‚ π’‘π’Šπ’…π’†,
π’π’‚π’”π’•π’Šπ’Žπ’‚π’“ π’š 𝒏𝒐 π’”π’†π’π’•π’Šπ’“ 𝒄𝒖𝒍𝒑𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒍𝒍𝒐.

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒖𝒆́𝒔 𝒅𝒆 𝒖𝒏 π’•π’Šπ’†π’Žπ’‘π’ 𝒅𝒆 π’“π’†π’‡π’π’†π’™π’Šπ’Μπ’,
π’Žπ’† π’‰π’Šπ’„π’† 𝒖𝒏𝒂 π’‘π’“π’†π’ˆπ’–π’π’•π’‚ π’π’–π’†π’ˆπ’ 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒇𝒓𝒂𝒔𝒆,
π’”π’Š 𝒆𝒏 π’“π’†π’‚π’π’Šπ’…π’‚π’… 𝒕𝒆 π’’π’–π’Šπ’†π’“π’ 𝒑𝒐𝒓 π’‘π’“π’Šπ’Žπ’†π’“π’‚ 𝒗𝒆𝒛,
ΒΏ 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒒𝒖𝒆 π’“π’†π’‚π’π’Žπ’†π’π’•π’† π’Žπ’† π’’π’–π’†π’“π’ŠΜπ’‚π’”?,
𝒑𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 π’”π’Š 𝒆𝒏 π’“π’†π’‚π’π’Šπ’…π’‚π’… π’†π’”π’•π’–π’—π’Šπ’†π’“π’‚ 𝒄𝒍𝒂𝒓𝒐,
𝒏𝒖𝒏𝒄𝒂 π’‰π’–π’ƒπ’Šπ’†π’“π’‚ π’‘π’†π’“π’Žπ’Šπ’•π’Šπ’…π’ 𝒒𝒖𝒆 𝒂 π’Žπ’Š π’—π’Šπ’…π’‚,
π’π’π’†π’ˆπ’‚π’“π’‚π’” 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒂𝒏̃𝒐 π’Šπ’“π’“π’†π’‘π’‚π’“π’‚π’ƒπ’π’†,
𝒆𝒔𝒐 π’‰π’–π’ƒπ’Šπ’†π’“π’‚ 𝒉𝒆𝒄𝒉𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒐 π’Žπ’‚π’“π’„π’‚π’“π’‚ 𝒖𝒏𝒂 𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂,
𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 π’Žπ’Š π’—π’Šπ’…π’‚ 𝒔𝒆 𝒍𝒍𝒆𝒏𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒆 π’π’”π’„π’–π’“π’Šπ’…π’‚π’…,
π’š 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒂 π’†π’—π’Šπ’•π’‚π’…π’ 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒐𝒔 π’Žπ’‚π’π’π’” 𝒓𝒂𝒕𝒐𝒔.

𝑬𝒔 π’•π’π’“π’Žπ’†π’π’•π’π’”π’ 𝒗𝒆𝒓 π’”π’π’π’“π’Šπ’”π’‚π’” π’†π’π’‡π’†π’“π’Žπ’Šπ’›π’‚π’”,
𝒆𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒏 𝒅𝒂𝒏̃𝒐,
𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒄𝒂́𝒏𝒅𝒐𝒔𝒆 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒍𝒖𝒄𝒉𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆,
𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 π’„π’π’Žπ’‘π’Šπ’•π’†π’ 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒂𝒃𝒆𝒓 π’’π’–π’Šπ’†π’ 𝒆𝒔 π’Žπ’‚π’” 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆,
π’š 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒍 π’‘π’“π’†π’Žπ’Šπ’ π’‡π’Šπ’π’‚π’ 𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒓,
𝒍𝒂𝒔 π’π’‚π’ˆπ’“π’Šπ’Žπ’‚π’” 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒐𝒕𝒓𝒐.

𝑬𝒔 π’‘π’”π’Šπ’„π’Μπ’•π’Šπ’„π’ 𝒔𝒆𝒓 π’‡π’Šπ’†π’ 𝒂 𝒖𝒏 π’”π’†π’π’•π’Šπ’Žπ’Šπ’†π’π’•π’,
𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒖𝒏𝒄𝒂 𝒕𝒖𝒗𝒐 𝒖𝒏 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 π’–Μπ’π’Šπ’„π’,
𝒒𝒖𝒆 π’‹π’‚π’Žπ’‚π’” π’…π’Šπ’ 𝒖𝒏 π’”π’Šπ’ˆπ’π’Šπ’‡π’Šπ’„π’‚π’…π’ π’ˆπ’“π’‚π’π’…π’Šπ’π’”π’,
𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 𝒗𝒆𝒓 𝒖𝒏 π’‘π’“π’π’‘π’Μπ’”π’Šπ’•π’ 𝒇𝒓𝒂𝒄𝒂𝒔𝒂𝒅𝒐,
π’”π’Šπ’ π’π’π’ˆπ’“π’‚π’“ 𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒏̃𝒐 π’Žπ’‚π’” 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐.

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒂 π’•π’†π’π’ˆπ’ 𝒆𝒍 π’•π’Šπ’†π’Žπ’‘π’ π’π’†π’„π’†π’”π’‚π’“π’Šπ’,
𝒂𝒖𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒖 π’•π’†π’π’ˆπ’‚π’” 𝒍𝒂 π’…π’Šπ’”π’•π’‚π’π’„π’Šπ’‚,
π’•π’†π’π’ˆπ’ 𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒃𝒓𝒂𝒔 π’π’†π’„π’†π’”π’‚π’“π’Šπ’‚π’”,
𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒍𝒂 π’π’”π’„π’–π’“π’Šπ’…π’‚π’… π’š 𝒍𝒂 𝒍𝒖𝒛,
𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒍𝒂𝒔 π’•π’Šπ’π’Šπ’†π’ƒπ’π’‚π’” π’š 𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒏𝒅𝒐𝒓.

π‘―π’π’š π’Žπ’Šπ’” 𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆𝒔 𝒔𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒍𝒐𝒓,
π’Žπ’Šπ’” π’Žπ’‚π’Μƒπ’‚π’π’‚π’” 𝒔𝒐𝒏 𝒅𝒆 π’”π’Šπ’π’†π’π’„π’Šπ’,
π’†π’”π’•π’‚π’Žπ’π’” π’•π’π’•π’‚π’π’Žπ’†π’π’•π’† π’‘π’†π’“π’…π’Šπ’…π’π’”,
π’‚π’Žπ’‚π’π’•π’†π’” π’…π’Šπ’”π’•π’‚π’π’•π’†π’” 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒐,
𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒖𝒏𝒄𝒂 𝒔𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒓𝒂́𝒏 𝒄𝒓𝒖𝒛𝒂𝒓,
𝒆𝒏 𝒆𝒍 π’„π’‚π’Žπ’Šπ’π’ 𝒅𝒆 𝒍𝒂 π’‡π’†π’π’Šπ’„π’Šπ’…π’‚π’….

𝑯𝒂𝒛 π’„π’π’π’”π’†π’ˆπ’–π’Šπ’…π’ 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒛,
𝒂𝒖𝒏𝒒𝒖𝒆 π’šπ’ π’Žπ’† 𝒒𝒖𝒆𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒄𝒖𝒓𝒂
𝒉𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒍 π’Žπ’Šπ’†π’…π’,
𝒑𝒆𝒓𝒐 π’Žπ’† 𝒉𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒋𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 π’…π’†π’ƒπ’Šπ’π’Šπ’…π’‚π’…,
π’Šπ’π’•π’†π’π’•π’† 𝒃𝒖𝒔𝒄𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒆𝒛𝒂,
𝒂𝒖𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒍 π’‚π’Žπ’π’“ 𝒔𝒆 𝒉𝒂 π’…π’†π’„π’‚π’ŠΜπ’…π’,
π’”π’Šπ’ π’π’Šπ’π’ˆπ’–Μπ’ π’•π’Šπ’‘π’ 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂,
π’”π’Šπ’ π’ˆπ’‚π’π’‚π’” 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒄𝒂𝒕𝒂𝒓 𝒖𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏.

flor 1.png

FOTO ORIGINAL SAMSUNG GALAXY S9
@Misterlangdon

Muchas gracias por su visita

Sort: Β 

Este post ha sido propuesto para que sea votado por el witness @cervantes. Saludos :)

Votado por el trail @team-mexico
Servidor en Discord TeamMexicoPRO Β‘Te esperamos!

Delegaciones para @team-mexico Β‘AyΓΊdanos a crecer!

10 SP - 25 SP - 50 SP - 100 SP - 150 SP- Mas informaciΓ³n.
teammexico (1).png