Dnevna proizvodnja STEEM-a

in #steem4 years ago

Par zagonetnih pitanja, koje postavi skoro svaki novi korisnik Steemit-a:

Kako se proizvodi STEEM valuta, odakle dolazi STEEM, ko to proizvodi, koliko i kako ih izračunati...

U ovom postu uzećemo ovo zadnje pitanje: Koliko i kako ih izračunati na dnevnom nivou.

Rise of the Blockchain.jpg


STEEM i SBD imaju jako komplikovanu logiku, algoritmiku i matematiku finansija ekosistema.

Da bi se izračunala količina STEEM-a koja se gradi svakog dana u Steem Blockchain-u, potrebno je imati na uvid sledeće podatke:

  • inflacija STEEM-a
  • ukupne virtuelne zalihe STEEM-a
  • broj proizvedenih blokova u Blockchain-u godišnje
  • itd.

Idemo redom:

Inflaciju možemo naći u svakom trenutku na SteemDB.com u desnom bloku: "Consensus State"

SteemInflationRate.png

Kao što možete videti, trenutna inflacija je 8,1941%


Ukupne virtuelne zalihe se izračunavaju na sledeći način:

[svi likvidni(postojeći) STEEM-ovi] + [sva snaga STEEM-a (SP, ili Steem Power)] + [ukupna ponuda SBD u STEEM ekvivalentu]

Približna brojka može se dobiti sa SteemD.com

Total virtual supply.png

Trenutno snabdevanje je 373494288


U Steem Blockchain-u, jedan blok se proizvodi svakih 3 sekunde.

Broj proizvedenih blokova godišnje dobijamo sa ovom formulom:
(60 * 60 * 24 * 365) / 3 = 10512000

Inflacija:
8,1941 : 100 = 0,081941

Novi STEEM koji se stvara po bloku:
(virtuelne zalihe * inflacija) / (broj proizvedenih blokova godišnje)

Novi STEEM proizveden po bloku:
(373494288 * 0,081941) / 10512000 = 2,91 STEEM

Novi STEEM proizveden dnevno:
(60/3) * 60 * 24 * (2,91) = 83808 STEEM


Distribucija STEEM-a:

Za PoB (Proof-of-Brain) stvaralac sadržaja i kustos:
65% = 0,65 * 83808 = 54475,2 STEEM

Za proizvođača bloka:
10% = 0,1 * 83808 = 8380,8 STEEM

Za vlasnike testiranih tokena(žetona):
15% = 0,15 * 83808 = 12571,2 STEEM

Za SPS (Steem-Proposal-System):
10% = 0,1 * 83808 = 8380,8 STEEM


Napomena:
Imajte u vidu da će se tačna količina STEEM-a koji se proizvodi malo menjati svaki dan, uzimajući u obzir činjenicu da je inflacija u opadajućem gradijentu (brzinom od 0,5% godišnje) i virtuelna zaliha takođe je različita svakog dana, jer se novi STEEM dodaju u ukupnu virtuelnu ponudu zaliha svakog dana.
Iako nema velike razlike dnevne marže proizvodnje, definitivno se značajno razlikuje na godišnjoj osnovi.

Proizvodnju STEEM-a, ko ga i kako proizvodi, objasniću vam u sledećem postu.


Pridružite se zajednici:

ili

  • na našem Discord kanalu:
    https://discord.gg/v4vVfJE
    (Discord je vlasnički Freemium softver i Server, gde je samo Klijent aplikacija Open Source. Mi smo ga odabrali zato što je jako poznat, ali uglavnom težimo da koristimo samo Free i Open Source, po mogućnosti P2P i decentralizovane klijente, aplikacije i portale)

Ovim želimo da pozovemo sve dobrovoljne korisnike na Steemit-u, kao i na drugim Steem-Blockchain portalima, kao što su:

i mnogo drugih, da nam se pridruže.

Želimo svim Korisnicima puno uspeha u radu na svim Steem-Blockchain Portalima.

Unapred vam se zahvaljujemo za vaš doprinos glasanja.


Agencija GETRON zadržava sva prava budućih promena, kako samostalnih, tako i zajedničkih donesenih izmena od strane zajednice, u Projektu Steem @banat
Sort:  

Congratulations @banat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!