Steem-Blockchain - njegovi instrumenti i alati

in #steem5 years ago

Tempo kojim Steem Blockchain raste je extremno velik, a takođe i alatke za rad sa njim su u punom razvoju, i skoro svakog dana se razvijaju na sve strane različiti projekti i DApp-ovi (Decentralised Apps, ili decentralizovani Softveri), što za korišćenje u Desktop-u, tako i za mobilne telefone i tablete.

U ovom postu želimo da našim korisnicima, kao i budućim korisnicima, koji će nam se pridružiti, pokažemo par jako vrednih stranica, portala, kao i DApp-ova, koje možete koristiti i ujedno povećati obim i informacije sa Steem Blcokchain-a.

Počnimo sa Web stranicama, portalima za rad u desktop varijanti:

Ostajemo u desktop varijantu, samo ovde nabrajamo informativne stranice, ili portale, gde možete videti jako vredne informacije, što se tiče samog korisničkog računa svakog korisnika, kao i mnogobrojne druge informacije celokupnog Steem-Blockchain-a:

Naravno, ove liste rastu svaki dan, i stalno bude novih ideja i novih mogućnosti, tako da nije moguće ih sve nabrajati i objasniti, ali, mi ćemo pokušavati da održavamo ove liste na aktuelno, i da ih stalno ispravimo i dopunimo.


Pridružite se zajednici:

 • Možete da nam se pridružite na našem Discord kanalu:
  https://discord.gg/v4vVfJE

  (Discord je vlasnički Freemium softver i Server, gde je samo Klijent aplikacija Open Source. Mi smo ga odabrali zato što je jako poznat, ali uglavnom težimo da koristimo samo Free i Open Source, po mogućnosti P2P i decentralizovane klijente, aplikacije i portale)
 • Kao i na našem novom, sopstvenom Open Source Rocket.Chat Serveru, koji je trenutno u izgradnji (na dan objave ovog posta), ali, naravno, u sledećim postovima objavimo Link, kad bude završen i spreman za rad i konektovanje.

  (Rocket.Chat je potpuno Open Source, kako Klijent, tako i Server aplikacija)
 • Naravno, vremenom, bićemo prisutni i na mnogim drugim chat, ili socijalnim platformama, kao što su:
  Matrix (matrix.org je ecosystem za open source, decentralizovani chat, VoIP i IoT komunikacije)
  Riot (riot.im)
  Minds (minds.com)
  Mastodon (joinmastodon.org)
  Diaspora (diasporafoundation.org)
  Akasha (akasha.world)
  Ring (ring.cx)
  Jitsi (jitsi.org)
  Pidgin (pidgin.im)
  Tox (tox.chat)
  i mnogo drugih. Najavićemo ih u sledećim našim postovima.

Želimo svim Korisnicima puno uspeha u radu na svim Steem-Blockchain Portalima.

Unapred vam se zahvaljujemo za vaš doprinos glasanja.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Steem 🛡 Banat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @banat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 500 upvotes. Your next target is to reach 600 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @banat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 upvotes. Your next target is to reach 700 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @banat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 10 replies. Your next target is to reach 50 replies.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @banat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!