ČR se může inspirovat Salvadorem a mít korunu i euro: Dominik Stroukal

in #stroukallast year

Česká republika může najít inspitraci v Salvadoru, který nedávno uzákonnil Bitcoin zákonnou měnou, říká ekonom Dominik Stroukal. Zajímavé na tom je, že tím nemyslí přijetí Bitcoinu, ale eura.

https://kryptohodler.cz/cr-se-muze-inspirovat-salvadorem-a-mit-korunu-i-euro-dominik-stroukal/

euro a kč.png

Sort:  

Congratulations @kytka! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 9000 upvotes.
Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP