ท้องฟ้าบริเวณรอบบ้าน

in #thai9 months ago

img_0.5937956022839613.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... ช่วงนี้ ไม่ได้ ติดตาม กิจกรรม ทางชุมชนไทย หลายวัน พอเห็น กิจกรรม ครั้งใหม่ ไหนๆ อีก ไม่กี่วัน จะต้อง ย้ายออก จากบ้าน หลังนี้ เมื่อวาน ผมไป ดูบ้าน ที่สร้าง เลยถาม กำหนดการณ์ จะเสร็จ เมื่อไร ก่อนหน้า ตอนแรก ช่างบอก อีกนาน แต่ เมื่อวาน ลองถาม ช่างใหม่ กำหนดเสร็จ อย่างเร็ว วันอังคารหน้า ก็จะ เสร็จเรียบร้อย และ น่าจะ ต้องย้าย และ ปล่อยให้ เป็นหน้าที่ นายหน้า ขายบ้าน ต่อไป ซึ่งก็ ไม่รู้ จะขายได้ เมื่อไร

img_0.8440973695579062.jpg

img_0.3303012475765846.jpg

🖊️ คิดแล้ว ก็แอบ ใจหาย เหมือนกัน จะต้อง ย้ายออก ถึงแม้ จะอยู่ มาแค่ ปีกว่า แต่ก็ เคยชิน และ เริ่มผูกพัน ก็คง ต้องตัดใจ ตัดสินใจ มาแล้ว เพื่อลูก ไหนๆ ก็ใกล้ ย้ายออก ขอถ่ายภาพ บรรยากาศ ทิวทัศน์ โดยเฉพาะ ท้องฟ้า บริเวณ รอบบ้าน ไว้เป็น ที่ระลึก เก็บไว้ ครั้งหนึ่ง ได้เคย อาศัย ที่นี้ ประเดิม ท้องฟ้า บริเวณ หลังบ้าน ทางด้านขวา กันก่อน ซึ่งเป็น ทิศตะวันตก ท้องฟ้า บริเวณนี้ จะเห็น พระอาทิตย์ ตกดิน นั้นเอง

img_0.34889690320782035.jpg

img_0.9682622261190299.jpg

🖊️ ถัดมา จะเป็น ท้องฟ้า บริเวณ ด้านหน้า บ้าน เยื้องทาง ด้านขวา ซึ่งอยู่ ทางด้าน ทิศเหนือ เยื้องทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้องฟ้า บริเวณนี้ จริงๆ ยามเย็น ถ้ามองด้วย ตาเปล่า จะเห็น ดวงจันทร์ หรือ บางคน เรียกว่า พระจันทร์ วันนี้ สามารถ เห็นได้ เต็มดวง ตอนนี้ คือ ณ เวลา ที่ผม ถ่ายภาพ สามารถ มองเห็น ได้ทั้ง พระอาทิตย์ และ พระจันทร์ พร้อมกัน แค่หันหน้า และ หันหลัง

img_0.5497867712217741.jpg

img_0.3807001890935495.jpg

🖊️ ส่วนอีก มุมหนึ่ง ถ้ามอง ท้องฟ้า จากหน้าบ้าน ไปทาง ซ้ายมือ หรือ ตะวันตกเฉียงเหนือ 2 ภาพ ด้านบน จะเป็น ท้องฟ้า บริเวณ ด้านนี้ครับ โดยจะ มองเห็น ต้นลิ้นจี่ ของคน ข้างบ้าน ซึ่งสูงใหญ่ จนผม ต้องจับ มือถือ ขึ้นสูง กว่าทุกมุม

img_0.023543473169905516.jpg

🖊️ ส่วนภาพ ท้องฟ้า สุดท้าย บริเวณ รอบบ้าน จะอยู่ ด้านหลังบ้าน เยื้องทาง ซ้ายมือ หรือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มุมนี้ จะพอ เห็นแสงจาก พระอาทิตย์ อยู่บ้าง เล็กน้อย ครับ นี้คือ ท้องฟ้า บริเวณบ้าน ทั้งหมด ที่ผม ถ่ายภาพ วันนี้ ประมาณ 17.30 น. และ ถือโอกาศ ส่งโพสต์ วันนี้ เข้าร่วม ประกวด เลยครับ สำหรับ วันนี้ ขอบคุณครับ

Sort:  

6ibsx3.png

โพสต์นี้ ได้รับการเสนอชื่อ เข้าร่วมการประกวด
Sky Photography Contest
นอกจากนี้ ยังได้รับ ป้ายเสนอชื่อ กำกับคุณภาพ ในนามของ @thaiteam ป้ายนี้
คุณสามารถเพิ่มเติม ในโพสต์นี้ได้ โดยการแก้ไข แต่ไม่สามารถ นำไปใช้ในโพสต์อื่น
เนื่องจาก เป็นป้ายกำกับคุณภาพของ @thaiteam.

ลิงค์ไปยังโพสต์ของคุณ Nominate Post Day # 2


6ibsx3.png

Good Work!


nominate photo Smaller.png

@thaiteam

Congratulations @kriang3teejoe! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You got more than 300 replies.
Your next target is to reach 400 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from day 10
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @kriang3teejoe.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more