เก็บส้มโอ 🍈🍈🍈

in #thai3 years ago

245144939_1534149113591476_3600014239067337298_n.jpg

🍈🍈🍈 สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ไม่ได้ไปซื้อของค่ะ เข้าสวนเก็บส้มโอ อันที่จริงก็เริ่มเก็บมาได้หลายวันแล้ว แต่ว่ายุไม่ได้ไปดู วันนี้ก็มาช่วยพ่อแฟนดูตาชั่ง สวนส้มโอนี้เป็นสวนของพ่อแฟน ปลูกมาหลายสิบปีแล้ว ที่ตำบลช่องแคบปลูกส้มโอกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ส้มโอที่ปลูกส่วนใหญ่ก็เป็นพันธ์ุทองดี ตอนนี้พ่อแฟนก็มีปลูกพันธุ์อื่นบ้าง แต่ยังไม่ให้ผลผลิต

245278189_851050638927241_5460803497166956699_n.jpg

🍈🍈🍈 ลูกค้าที่มาซื้อส้มโอครั้งนี้ เขาเหมาสวน คือซื้อยกสวน ก็ขายกิโลกรัมละ 15 บาท ส้มโอนี้จะส่งไปที่ตลาดสี่มุมเมือง ช่วงนี้ฝนตกถนนทางเข้าไร่ลำบาก ต้องใช้รถอีกแต๋นมาช่วยขนส้มโอออกจากสวน

245677149_936742310529858_2216908900248448752_n.jpg

🍈🍈🍈 ส้มโอสวนของพ่อปีนี้ดกมากๆ แถมลูกใหญ่ๆ ทั้งนั้น แต่ละต้นดกจนต้องหาไม้ไผ่มาช่วยค้ำยันกิ่งส้มโอ ไม่ให้กิ่งหักเพราะรับน้ำหนักจากลูกส้มโอไม่ไหว

246055342_2962532197396271_588675368561501494_n.jpg

🍈🍈🍈 วันนี้มีลิงมาช่วยเก็บส้มโอด้วย 555 ลูกสาวคนกลางของยุเอง พร้อมตั้งแต่เช้า อยากจะเข้าสวนมาช่วยปู่เก็บส้มโอ วิธีการเก็บส้มโอยุลืมถ่ายรูปมาด้วย อุปกรณ์ที่ใช้เก็บส้มโอ ก็จะเป็นไม้ไผ่ลำยาวๆ ปลายไม้ไผ่ก็จะสานเป็นตะกร้อ เหมือนตะกร้อที่เราสอยมะม่วงค่ะ แต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า

247282258_909630876641076_3073087263835359991_n.jpg

🍈🍈🍈 ส้มโอสวนนี้เก็บวันนี้เป็นวันที่ 4 แล้วค่ะ แต่ยังเหลืออีกมาก ในแต่ละวันเก็บได้ไม่มาก ได้วันละ 4-5 ตันเท่านั้น เพราะคนงานที่เก็บส้มโอแบกไม่ไหว ถ้าเก็บเก็บนี้ก็คางเหลืองพอดี ส้มโอมันหนักมาก

245545942_262673719130197_8453256796754340416_n.jpg

🍈🍈🍈 เมื่อเก็บส้มโอจากต้นแล้ว ก็เอาใส่ตะกร้า หามมากองรวมกัน เพื่อชั่งกิโล

245237048_204960931720398_1755438874807046257_n.jpg

🍈🍈🍈 ส้มโอที่สวนขายกิโลกรัมละ 15 บาท วันนี้ขายไป 5 ตัน แล้วยังมีส้มโอที่ยังไม่ได้เก็บอีกเยอะมาก คือยังเก็บได้ไม่ถึงครึ่ง จาก 4 วันที่ผ่านมา

245242475_304566274686251_2515086646442524847_n.jpg

🍈🍈🍈 ลูกสาวนอนรอให้เขาชั่งส้มโอให้เสร็จ หลังจากที่ปีนเป็นลิงเป็นค่างเก็บส้มโอช่วยปู่ วันนี้ยุก็ต้องคัดส้มโอไว้ให้แม่ 100 กิโลกรัม เพราะวันเสาร์นี้แม่จะไปทอดกฐินที่ตาก แล้วทางเจ้าภาพเขาสั่งส้มโอด้วย

245231606_2012809468894293_3622729412123435630_n.jpg

🍈🍈🍈 วันนี้ขนส้มโอหลายต่อหน่อย เพราะทางเข้าไร่เป็นโคลน ต้องใส่รถอีแต๋นส่วนหนึ่ง และรถยนต์ของพ่ออีกส่วนหนึ่ง ทอยส้มโอออกไปถนนใหญ่

245041253_2465309840268872_2821480386071641908_n.jpg

🍈🍈🍈 เมื่อมาถึงถนนใหญ่ รถที่มารับส้มโอก็จอดรออยู่ คนงานก็จัดเรียงส้มโอขึ้นรถ จุดหมายปลายทางคือตลาดสี่มุมเมือง