Yeşil Memleketimin Kara Bahtı

in #tr3 years ago

Selam!

Doğa sevgisi, çevre ve iklim gibi konularda yazmayalı epey zaman olmuş. Açıkçası biraz hevesim kırıldığından ve karşılık göremediğimden bıraktım yazmayı. Ama şimdilerde az da olsa bir istek oluştu içimde. Bunda yaşanan doğa olaylar ve iklimdeki değişiklikler etkili oldu diyebilirim.

Önceleri sadece ülkemizdeki iklim değişikliği etkilerini anlatmaya ve gelecekte bizi nelerin beklediğini açıklamaya çalışıyordum. Ancak zaman geçtikçe Dünya üzerindeki tüm olayları bir olarak ele almaya başladım. Dünya'nın tamamı bir vücut gibi nasıl olsa. Bir yerinde olan bir olay dolaylı da olsa diğer bölgeleri de etkiliyor.

Son zamanlarda Amerike ve Doğu Asya'yı vuran kasırga ve tayfunları takip ettim. Her geçen yıl tropik fırtınaların daha sık ve daha şiddetli bir hâl aldığını öğrendim. Çoğu zaman diyoruz "Amaan! Zaten oralarda her yıl oluyor böyle şeyler normal." diye. Ama gelin görün ki kendimiz etkilenmiyoruz sanıyoruz.

Yavaş yavaş değişim bizi de etkilemeye başladı. İklim kuşaları, doğa olayları zamanla değişmeye başladı. Yakın zamanda ülkemizi şimdiye kadar ki en şiddettli fırtınanın etkileyeceğini söylüyor uzmanlar. Bakalım nasıl tecrübe edeceğiz. Ama şunu bilin bu tür doğa olaylarına karşı oldukça bilinçsiz durumdayız. Nasıl hareket edip ne gibi önlemler almamız gerektiğini de bilmiyoruz. Umarım bunu kötü bir şekilde öğrenmeyiz.

Şimdilik benden bu kadar havanız güzel olsun. Esen kalın...

20180923_170716-EFFECTS.jpg

Photo taken by @lastozgur All rights reserved

Sort:  

Congratulations @lastozgur! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @lastozgur! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Congratulations @lastozgur! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Offer a gift to your friends for Christmas
HiveFest⁵ feedback and contest results