Rekonstrukce přehrady Křetínka

in #cesky6 months ago

image.png

O svátcích jsme navštívili rodinu na Vysočině, která žije kousek od přehrady Křetínka. Už při příjezdu bylo z hlavní silnice vidět, že přehrada je téměř bez vody. Důvodem není až tak sucho, jako spíše špatný stav hráze… je potřeba opravit přeliv, spadiště a skluz. Prvním krokem bylo na podzim 2021 snížení hladiny přehrady, a to až o 13m. To se podařilo, a tak náročná oprava za zhruba 250 milionů korun začala.

image.png

image.png

Něco málo z historie:
Nádrž byla vybudována v letech 1972 - 1976 zaplavením údolí s loukama a o své domy tehdy přišly také desítky lidí. Bylo zbouráno asi pětapadesát domů, a to v Lazinově a Dolním Poříčí, hasičská zbrojnice, Masákův mlýn a trafostanice. Do plného provozu pak byla přehrada předána v roce 1978. Hlavním posláním tohoto vodního díla bylo a je vyrovnávání toku řeky Svitavy.
A odkud mám všechny tyto informace? Od tchána, který byl na Křetínce prvním hrázným ;-)

Vody je teď v nádrži opravdu tak málo, že jsou vidět zbytky staré zatopené silnice mezi Křetínem a Lazinovem.

image.png

image.png

Také jsem se prošla pod mostem hlavní silnice, kde normálně v letních měsících jezdíme na člunech.

image.png

image.png

Povodí Moravy slibuje, že na letní sezónu 2022 už bude v Křetínce dost vody, aby ji lidé mohli znovu využívat k rekreaci...tak uvidíme. Momentálně je zde zákaz, jak rybolovu, tak plavení na člunech. Stavební práce mají trvat až do roku 2024.

Sort:  

Congratulations @ivet! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 10000 upvotes.
Your next target is to reach 15000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 7
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Co má spaminator za problém?