Actifit dnes

in #czfit9 months ago (edited)

Aplikace zlobí, tak alespoň tak. No aplikace, spíš zlobila má paměť při jejím spuštění.

Dnes jsme prošli Růžovou zahradou, navštívili Korkový pavilón, který je ze skutečného korkového dřeva, jeli vláčkem na zámek a nakonec jeli vlakem až domů do Plzně.

IMG_20230521_105559260.jpg

IMG_20230521_113054498~2.jpg

IMG_20230521_113140749.jpg

Sort:  

Pekná záhradka :)
!WINE


Congratulations, @timehacker You Successfully Shared 0.100 WINEX With @jjprac.
You Earned 0.100 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 1/2 Successful Calls.

wine_logo


Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.094


Swap Your Hive <=> Swap.Hive With Industry Lowest Fee (0.1%) : Click This Link
Read Latest Updates Or Contact Us

JJ, pěkná.

!WINE


Congratulations, @jjprac You Successfully Shared 0.100 WINEX With @timehacker.
You Earned 0.100 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 1/2 Successful Calls.

wine_logo


Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.094


Swap Your Hive <=> Swap.Hive With Industry Lowest Fee (0.1%) : Click This Link
Read Latest Updates Or Contact Us

Congratulations @jjprac! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Jedna moje známá si vyráběla nábytek z korkových špuntů. A proto nás nutila do pití alkohlolu... To ovšem ještě byly špunty z korku.
!WINE


Congratulations, @krakonos You Successfully Shared 0.100 WINEX With @jjprac.
You Earned 0.100 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 1/1 Successful Calls.

wine_logo


Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.120


Swap Your Hive <=> Swap.Hive With Industry Lowest Fee (0.1%) : Click This Link
Read Latest Updates Or Contact Us

To muselo být hodně lahvinek.

!WINE


Congratulations, @jjprac You Successfully Shared 0.100 WINEX With @krakonos.
You Earned 0.100 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 1/2 Successful Calls.

wine_logo


Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.091


Swap Your Hive <=> Swap.Hive With Industry Lowest Fee (0.1%) : Click This Link
Read Latest Updates Or Contact Us

Jo, bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře...

To muselo být hodně lahvinek.

!WINE


Hi @jjprac, You Do Not Have Enough WINEX Tokens To Make Another Successful Call.
Please Stake More WINEX Tokens.
(We Will Not Send This Error Message In Next 24 Hrs).

wine_logo


Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.091


Swap Your Hive <=> Swap.Hive With Industry Lowest Fee (0.1%) : Click This Link
Read Latest Updates Or Contact Us