BITCOIN: Why you should not be afraid of banking meltdown [eng/срп] БИТКОИН: Зашто не треба да се бојите распада банака

in Deep Diveslast year (edited)

Credit Suisse (Code17)_2023-03-14_20-19-39.jpg
Source / Извор: Code17


Like it or not, there will be a Great Reset. The world based on the Bretton Woods fraud is disappearing forever before our eyes, and it is no longer possible to return to it…


There remains a struggle in which we must fight for our own, humane great reset, instead of the projected Great Reset imposed by the financial plutocracy, and implemented by the team from the World Economic Forum (WEF) led by Klaus Schwab.

The only way to prevent their Great Reset from happening is to take control of the money from the financial plutocracy. The first step on that path must be the destruction of the banks. That’s why you should rejoice with any news like this:

⚡️Silicon Valley Bank files for bankruptcy

SVB Financial Group announced today that it has filed a voluntary petition for a court-supervised reorganization under Chapter 11 to preserve value.


Хтели ви то или не, великог ресетовања ће бити. Свет заснован на Бретон Вудс превари заувек нестаје пред нашим очима, и повратак на њега више није могућ…


Преостаје борба у којој се морамо изборити за сопствено, хумано велико ресетовање, уместо пројектованог великог ресетовања кога намеће финансијска плутократија, а спроводи екипа из Светског Економског Форума (СЕФ) на челу са Клаусом Швабом.

Једини начин да се спречи реализација њиховог великог ресетовања јесте одузимање финансијској плутократији контроле над новцем. Први корак на том путу мора бити уништење банака. Зато треба да вас радује свака оваква вест:

⚡Силикон Вели Банка у банкроту

СВБ финансијска група саопштила је данас да је поднела добровољну петицију за реорганизацију под надзором суда у складу са Поглављем 11 ради очувања вредности.


SVB_2023-03-17_13-26-05.jpg
SVB goes bankrupt / СВБ је банкротирала. Source / Извор: RT News


video_2023-03-17_23-34-04.mp4_snapshot_00.11.243.jpg
Source / Извор: Bastyon


You really have nothing to be sorry for, since banks have long since become hotbeds of criminal plunder and psychopathy:

Заиста немате за чим да жалите, пошто су банке одавно одавно постале легло криминала и психопатије:


Pippa-DrVodyv.jpg

Пипа ‘Пипс’ Бунс (рођена као Филип Бунс) је британски банкар. Господин Бунс, који тврди да је родно флуидан и небинаран и да ће своје време поделити између Пипе и Филипа – повремено облачећи се у перику и хаљину – виши је директор у Креди Свису.


Problem: Financial plutocracy also wants to destroy the banks as we have known them, and replace them with total control over money – by introducing a centralized digital currency issued by central banks (CBDC):

“As the banking system begins to collapse, the Federal Reserve announced Wednesday it will roll out ‘FedNow,’ its long-awaited instant payment system, in July.”

Проблем: И финансијска плутократија жели да уништи банке какве смо досад познавали, и да их замене тоталном контролом над новцем – увођењем централизоване дигиталне валуте коју ће издавати централне банке (ЦБДЦ):

„Док се банкарски систем урушава, Федералне резерве су у среду објавиле да ће у јулу покренути ‘ФедНау’, свој дуго очекивани систем инстант плаћања.“

fednow.jpg
Source / Извор: thegatewaypundit.com


Phase one of CBDC Duration / Трајање: 3:24

FedNow-2023-03-18_010529.jpg


Now I will have to repeat: The only way to prevent their Great Reset from happening is to take control of the money from the financial plutocracy.

This is important to say, so that you don’t think that the solution will be offered by the ‘sovereignists’ in the countries that today openly oppose the collective West and that will offer their currencies (digital or not) tied to gold. It’s just a step back in the evolution of the same scam. A centralized hierarchical political matrix rose on gold and on it – as a physical medium – established control over money. In other words, thanks to this control, the financial plutocracy determines what is worth and how much it is worth to you, and ultimately – how much you as a person are worth. Therein lies the root of all evil, and that root can only be uprooted by decentralizing money – by creating a measure of value that cannot be controlled. That measure of value was created in 2009, and is called Bitcoin.

Сад ћу морати да поновим: Једини начин да се спречи реализација њиховог великог ресетовања јесте одузимање финансијској плутократији контроле над новцем.

Ово је важно рећи, како не бисте помислили да ће решење понудити ‘суверенисти’ у државама које се данас отворено супротстављају колективном Западу и које ће понудити своје валуте (дигиталне или не) везане за злато. То је само корак назад у еволуцији једне исте преваре. Централизована хијерархијска политичка матрица се уздигла на злату и на њему – као физичком медијуму – успоставила је контролу над новцем. Другим речима, захваљујући тој контроли финансијска плутократија вам одређује шта колико вреди, и у крајњој инстанци – колико ви као човек вредите. У томе је корен свег зла, и тај корен може се ишчупати само децентрализацијом новца – стварањем мере вредности која се не може контролисати. Та мера вредности створена је 2009, и зове се Биткоин.

Bitcoin Genesis Block-2bP4pJr4wVimqCWjYimXJe2cnCgn5iBE2ZsGDWD5pbQ.jpg


Therefore, the most important job in destroying Schwab's great reset and the agenda of the financial plutocracy is to teach people the simple truth that they can only protect themselves from bank failures with Bitcoin. With decentralized cryptocurrency, you no longer need banks, identification documents, chips in ID cards and body, 15-minute cities, monstrous bureaucracy…

The time to solve the problem can be measured by the percentage of those who are aware. While in El Salvador we certainly already have more than 50% of the people who have escaped from the grip of US banks, in Serbia, for example, we have, according to this survey, a thin vanguard of only 3%:

Дакле, најважнији посао у рушењу Швабовог великог ресетовања и агенде финансијске плутократије, јесте учење људи простој истини да се од пропасти банака могу заштитити једино Биткоином. Уз децентрализовану криптовалуту више вам не требају банке, идентификациони документи, чипови у личним картама и телу, 15-минутни градови, монструозна бирократија…

Време решавања проблема можемо мерити процентом освешћених. Док у Ел Салвадору извесно имамо већ више од 50% народа који су се извукли из стиска САД банака, у Србији, на пример, имамо према овој анкети танку авангарду од свега 3%:

Stednja2-2023-03-17_123117.jpg
Source / Извор: Sputnik


But Bitcoin has patience. It will wait for life to force all those who still don't want to see the obvious…Али Биткоин има стрпљења. Сачекаће да живот принуди све оне који и даље не желе да виде очигледно…

March 18th, 2023. 04:00 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 13.7712 oz

Buy Bitcoin Worldwide – Historic Price Chart

Bitcoin Pizza Index / ‘Биткоин пица индекс’,

bitcointicker.coHODL-2022-07-04_235654.jpg
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском


Related posts / Повезани текстови:

BITCOIN: Banking Meltdown [eng/срп] БИТКОИН: Распад банака
(16. март 2023)

BITCOIN: Newcoin or the ‘External Money’ fallacy
(13. март 2023)

BITCOIN: PayPal Ad [eng/срп] БИТКОИН: ПејПал реклама
(13. октобар 2022)

BITCOIN: Big News from Russia [eng/срп] БИТКОИН: Велике вести из Русије
(2. октобар 2022)

BITCOIN: October Crash [eng/срп] БИТКОИН: Октобарски слом
(26. септембар 2022)

BITCOIN vs. legalization of insanity [eng/срп] БИТКОИН против легализације безумља
(6. август 2022)

BITCOIN: Patience [eng/срп] БИТКОИН: Стрпљење
(5. јул 2022)

The Biggest Banking Scam of All Time [eng/срп] Највећа банкарска превара у историји
(30. април 2022)

BREAKING: CAR accepts bitcoin as a legal tender! [eng/срп] УДАРНО: ЦАР усваја биткоин као легално средство плаћања!
(28. април 2022)

BITCOIN: Keiser Report continues [eng/срп] БИТКОИН: Кајзеров извештај и даље иде
(27. април 2022)

BITCOIN: Digital Ruble & Dedolarization [eng/срп] БИТКОИН: Дигитална рубља и дедоларизација
(22. април 2022)

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!
(2. април 2022)

BITCOIN: ‘Project Sandman’ [eng/срп] БИТКОИН: ‘Пројект Сендман’
(28. март 2022)

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!
(23. март 2022)

BITCOIN: False Prophets [eng/срп] БИТКОИН: Лажни пророци
(17. фебруар 2022)

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!
(11. фебруар 2022)

Архива текстова о светским финансијама преведених на српски (2019–2020) и рекордан амерички дуг
(2. фебруар 2022)

BITCOIN as a Russian Strategic Reserve? [eng/срп] БИТКОИН као руска стратешка резерва?
(29. јануар 2022)

BITCOIN vs CBDC [eng/срп] БИТКОИН против ЦБДЦ-а
(9. јануар 2022)

BITCOIN: China launches digital yuan wallet [eng/срп] БИТКОИН: Кина лансира дигитални јуан с новчаником
(5. јануар 2022)

BITCOIN: True Criminals [eng/срп] БИТКОИН: Истински криминалци
(8. децембар 2021)

BITCOIN City [eng/срп] БИТКОИН Град
(28. новембар 2021)

BITCOIN: Hyperinflation and Hyperbitcoinisation [eng/срп] БИТКОИН: Хиперинфлација и хипербиткоинизација
(10. новембар 2021)

BITCOIN: Destroying the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Уништавање банака
(27. октобар 2021)

BITCOIN: A Cure for Inflation [eng/срп] БИТКОИН: Лек за инфлацију
(17. октобар 2021)

BITCOIN: ‘Blockchainisation’ of the Russian Elections [eng/срп] БИТКОИН: ‘Блокчеинизација’ руских избора
(20. септембар 2021)

BITCOIN: Historic Day for El Salvador [eng/срп] БИТКОИН: Историјски дан за Ел Салвадор
(12. септембар 2021)

BITCOIN: Q & A IV – Hardware Wallets [eng/срп] БИТКОИН: Питања и одговори IV – Хардверски новчаници
(6. септембар 2021)

BITCOIN: The Nixon Shock [eng/срп] БИТКОИН: Никсонов шок
(15. август 2021)

How deep the ‘deep state’ really is and does it matter at all? [eng/срп] Колико је заиста дубока ‘дубока држава’ и да ли је то уопште важно?
(14. август 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!
(2. јун 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!
(30. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале
(29. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације
(26. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!
(21. мај 2021)

BITCOIN as a DAO [eng/срп] Биткоин као ДАО
(16. мај 2021)

BITCOIN: The Financial Reset Day? [eng/срп] Биткоин: Дан финансијског ресета?
(4. мај 2021)

Farting Dinosaurs and Investing Tips [eng/срп] Прдеж диносауруса и савети за инвестирање
(7. март 2021)

Bitcoincow [eng/срп] Биткоинка
(5. март 2021)

Are you selling crypto? [eng/срп] Продајете криптовалуту?
(22. фебруар 2021)

Today, 12 years and 37 days after the initiation of bitcoin protocol, ...
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: A Periodical Fever [eng/срп] БИТКОИН: Периодична грозница
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: Surfing the Hyperwave [eng/срп] БИТКОИН: Јахање на хиперталасу
(9. фебруар 2021)

BITCOIN: Twelfth Birthday [eng/срп] БИТКОИН: Дванаести рођендан
(9. јануар 2021)

BITCOIN: The Last Stronghold of Optimism [eng/срп] БИТКОИН: Последња тврђава оптимизма
(1. јануар 2021)

Архива текстова о светским финансијама преведених на српски (2019-2020)

BITCOIN: Price projection for 2021. [eng/срп] БИТКОИН: Пројекција цене за 2021.
(27. децембар 2020)

BITCOIN: The Greatest Hardware Wallet Problem [eng/срп] БИТКОИН: Највећи проблем власника хардверских новчаника
(24. децембар 2020)

Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар
(7. децембар 2020)

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft
(23. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)Bitcoin Archive 2017 (1–51)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 147 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
!BEER
3


Hey @lighteye, here is a little bit of BEER from @pixresteemer for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

"The only way to prevent their Great Reset from happening is to take control of the money from the financial plutocracy."

We are fortunate this is not factually correct. Actual wealth is not money. Independent means is both the best definition of wealth, and of freedom. It is far more secure to have goodwill, which cannot be taxed, nor stolen by oligarchs, in a community that is able to provide necessary goods and services than it is to have money.

Thanks!