Polkadot | Interoperabilita v praxi aneb Blockchain 3.0 se vší parádou

in Česky!4 years ago

Polkadot je blockchainový protokol nové generace, který usnadňuje cross-chain komunikaci a interoperabilitu spojením více blockchainů do jedné sítě. Polkadot funguje na hybridním konsensu GRANDPA.

Infrastruktura Polkadotu zahrnuje Relay Chain, Parachainy, a Bridges (mosty)

Relay Chain

Relay chain je páteř Polkadot sítě, zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými parachainy a validátoři na Relay chainu se zároveň starají o bezpečnost celé sítě.

Parachainy

Parachainy jsou paralelní řetězce, které se připojují k Relay Chainu a jsou udržovány takzvanými collators. Collators produkují bloky a ty jsou dále kontrolovány validátory na Relay Chainu, čímž je parachainu poskytnuta bezpečnost, kterou by si jinak musel zajistit sám (ať už například ve formě PoS nebo PoW).

Bridges

Bridges/mosty jsou speciální blockchainy, které umožňují Parachainům připojení a komunikaci s externími sítěmi, jako je například Ethereum a Bitcoin.

Polkadot přináší díky své struktuře spoustu výhod oproti jiným blockchainům:

Škálování

Samostatné blockchainy mohou zpracovat omezené množství transakcí. Polkadot má sdílenou multichainovou síť, což znamená, že může zpracovávat mnoho transakcí na několika řetězcích paralelně, čímž eliminuje problematická místa, ke kterým docházelo na starších blockchainech, kde se zpracovávaly transakce jedna po druhé. Tento paralelní procesorový výkon výrazně zlepšuje škálovatelnost a vytváří správné podmínky pro zvýšené masového přijetí a budoucí růst. Sdílené řetězce připojené k Polkadotu se nazývají „parachains“ (paralelní řetězce), protože běží na síti paralelně.

Specializace

Pokud jde o architekturu blockchainu, každému se hodí něco jiného. Všechny blockchainy dělají kompromisy pro podporu různých funkcí a případů použití. Například jeden řetězec může být optimalizován pro správu identit, zatímco druhý může být optimalizován pro ukládání souborů. Na Polkadotu může mít každý blockchain nový design optimalizovaný pro konkrétní případ použití. To znamená, že blockchainy mohou nabídnout lepší služby a zároveň zlepšit účinnost a bezpečnost tím, že vynechají zbytečný kód. Tím, že staví na SDK Substrate, mohou týmy vyvíjet a přizpůsobovat svoje blockchainy rychleji a efektivněji, než kdykoli předtím.
Spolupráce

Sítě a aplikace na Polkadot mohou sdílet informace a funkce, podobně jako aplikace na smartphonu, aniž by se musely spolehnout na centralizované poskytovatele služeb s pochybnými datovými praktikami. Na rozdíl od předchozích sítí, které fungovaly převážně jako samostatné prostředí, nabízí Polkadot interoperabilitu a komunikaci napříč řetězci. To otevírá dveře inovativním novým službám a umožňuje uživatelům přenášet informace mezi blockchainy. Například řetězec poskytující finanční služby může komunikovat s oracle řetězcem (podobně jako ChainLink), který má přístup k datům z reálného světa. Těmi mohou být třeba aktuální ceny na akciovém trhu pro tokenizované obchodování s akciemi.

Protokol Cross-Chain Messaging Protocol (XCMP) umožňuje Parachainům posílat si zprávy jakéhokoliv typu. Sdílená logika zabezpečení a ověřování Relay chainu poskytuje prostředí pro předávání důvěryhodných zpráv, které otevírá skutečnou interoperabilitu.
Samospráva / governance

Komunita na Polkadotu si řídí svou síť tak, jak uzná za vhodné, naprosto decentralizovaným způsobem. Konkrétní příklad můžete najít třeba v článku o Denominaci DOT tokenů. V budoucnu bude správa sítě Polkadot jako celek transparentní. Týmy tak mohou přizpůsobit a optimalizovat správu svých parachainů podle svých potřeb, experimentovat s novými nápady nebo vyměnit předem připravené moduly pro rychlejší nasazení. Modely správy blockchainu lze dokonce zdokonalovat a vylepšovat, protože se v průběhu času mění potřeby a podmínky.
Jednoduchý upgrade

Stejně jako veškerý software, i blockchainy potřebují čas od času aktualizace, aby zůstaly relevantní a zlepšovaly se v průběhu času. Upgradování konvenčních řetězců však vyžaduje tzv. „Hadr forky“, které vytvářejí dvě oddělené transakční historie, které mohou rozdělit komunitu a často trvat měsíce práce. Polkadot umožňuje upgrady bez možných hard forků a umožňuje blockchainům snadno se vyvíjet a přizpůsobovat, jakmile bude k dispozici lepší technologie. Jeden příklad za všechny je Bitcoin Cash, hard fork Bitcoinu, který rozdělil komunitu.

Když se tyto společné prvky spojí, otevírají svět možností novým službám, které lidem dávají zpět kontrolu nad vlastním digitálním životem. Několik týmů již vytváří pro Polkadot působivá řešení pro řadu aplikací, včetně financí, her, digitální identity, internetu věcí, řízení dodavatelského řetězce, sociálních sítí a cloudových technologií. Nadace Web3 , organizace odpovědná za řízení vývoje Polkadotu, podporuje mnoho z těchto týmů granty, financování projektů na všech úrovních od infrastruktury nízké úrovně po komponenty ekosystému, jako jsou peněženky, Parachainy, Bridge (mosty) a vývojářské pomůcky.

Síť Polkadot má pokročilou sadu nástrojů pro správu a pomocí standardu WebAssembly jako „meta-protokolu“ může samostatně implementovat síťové aktualizace, a nejen to, umožňuje také napsat parachain ve vícero jazycích.

Ekosystém

Ekosystém Polkadot každým dnem roste a je robustnější, protože týmy si uvědomují výhody a efektivitu nasazení svého projektu na Polkadot. Unikátní design Polkadotu dává projektům více možností pro inovace a flexibilní iteraci, než tomu bylo v předchozích sítích. Spojením několika specializovaných řetězců do jedné škálovatelné sítě umožňuje Polkadot technologii blockchain dosáhnout svého plného potenciálu pro případy využití v reálném světě, čímž vznikají nové trhy a připravuje cestu budoucím decentralizovaným ekonomikám.

Do ekosystému Polkadot patří projekty Kusama, Energy Web Token, Ocean Protocol, Edgeware, Celer Network, Akropolis, Darwinia Network, Sora, ChainX, Dock, OAX, Robonomics a další.

Tým

Polkadot blockchain byl založen týmem Web3 Foundation, která byla založena v roce 2014. Zakladatelem je Dr. Gavin Wood, kterého si můžete pamatovat jako jednoho ze zakladatelů Ethereum a autora programovacího jazyka Solidity.

Dalším představitelem je Robert Habermeier, spoluzakladatel Polkadot, Thiel Fellow a dlouholetý člen komunity Rust. Má bohaté zkušenosti ve výzkumu a vývoji blockchainů, distribuovaných systémů a kryptografie.

A v neposlední řadě Peter Czaban, který má titul z Oxfordské univerzity. Pracoval ve finančním a datově-analytickém průmyslu, pracoval na mesh sítích, kvantitativních cenových modelech, strojovém učení a rozvoji podnikání.


Zdroj: WikiMedia Commons

Mince

Polkadot používá tokeny DOT pro provoz ve své síti. DOT slouží k více účelům:

Správa/governance – účastníci mohou spravovat aktualizace protokolu a opravy.

Staking – pokud jsou tokeny stakovány, aby byla zajištěna bezpečnost sítě, poctiví validátoři jsou odměňováni a ti nepoctiví ztrácejí svůj stake.

Bonding – nové Parachainy jsou podporovány zamknutím tokenů.

Poplatky – za přenos zpráv skrz Parachainy.

Na základě prvního hlasování komunity Polkadotu budou všechny tokeny DOT redenominovány 1:100 v bloku 1 248 328. Všechny DOT tokeny tedy budou vynásobeny koeficientem 100. Pokud například uživatel vlastní 10 DOT, bude mít po tomto bloku počet 1 000 DOT.

Celkový počet mincí je 10 000 000 DOT.

Cena

DOT je projekt, který si prošel svoji ICO fází. ICO startovalo 14. října 2017 a cena 1 DOT tokenu byla $ 28,80. Polkadot mělo jednu z největších ICO vůbec, když se podařilo vybrat 130 mil. USD.

Dnes se DOT obchoduje za $ 290 před denominací. Po ní se jeho hodnota sníží na $ 2,90, avšak jeho vlastníci budou mít 100x více tokenů, tedy celková hodnota jejich kryptoměn zůstane nezměněna

Závěr

Interoperabilita blockchainů a škálování jsou dalšími významnými kroky pro toto odvětví. Po blockchainu 1.0, se kterým přišel Bitcoin a který byl revoluční změnou se objevilo Ethereum s inteligentními smlouvami, což byl blockchain 2.0.

Polkadot je jedním z velkých hráčů, který přichází s blockchainem 3.0, který má mít hlavní funkčnost v interoperabilitě blockchainů, tedy jakémsi jejich propojování. Toto je klíčové vylepšení kryptoměn a pokud se ekosystému kolem Polkadot podaří hladce projít všemi fázemi aplikace těchto technologií, můžeme se v následujících několika letech těšit na vzrušující momenty na kryptoměnové scéně.


Zdroj:

https://polkadot.network/what-is-polkadot-a-brief-introduction/
https://wiki.polkadot.network/docs/en/learn-introduction
https://research.binance.com/en/projects/polkadot

Sort:  

Congratulations @blockchainfo! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 9000 upvotes. Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - Let's grow together!
Feedback from the Hive Meetup Vienna