O pomnażaniu tokenów

in Polish HIVE8 months ago

Mój plan sprzedaży na górce i odkupieniu na dołku nie wypalił, gdyż za mało urosło w ostatniej hossie liczyłem na znacznie więcej i dlatego nie sprzedałem. Jednak zauważyłem ciekawą prawidłowość. Szpilki na wykresie, poniżej wybrałem okres kiedy aktywnie handlowałem.
2023-08-21 00_09_15-0.2953 | HIVEUSDT _ Binance Spot.png
Grałem dość ostrożnie i tylko częścią kapitału przez co nie zarobiłem jakoś spektakularnie, ale prawie +70% to też dobrze. Obecnie wycofałem tokeny ze zleceń gdyż po pojawieniu się PEPE boty trejdingowe przestały spekulować na HIVE. Jeszcze taka ciekawostka każda ta szpilka z wykresu zaczynała rosnąć dokładnie o 1:00, a po zmianie czasu na letni dokładnie o 2:00 Wszystko kończyło się po około 30min do godziny

2023-08-21 00_00_27-Czcibor (@czcibor360) — Hive.png
Może komuś się przyda ten patent, ale radzę uważać, bo może pourywać łapki

Sort:  

Congratulations @czcibor360! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 13000 upvotes.
Your next target is to reach 14000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

HiveBuzz World Cup Contest - Recap of the Final
Women's World Cup Contest - Recap of the play-off for third place
Women's World Cup Contest - Recap of the second Semi-Final