Be fit Or be Dead #48.2020 - 21.10.20

in Polish HIVE3 months ago

1.jpgPL/ENG

Terminy gonią, obowiązki wzywają, czas ucieka - życie w ciągłym biegu. Dobrze, że czasami znajdę trochę czasu na trening rowerowy (dopóki pogoda pozwala).

Deadlines are chasing, duties are calling, time is running out - life in a constant run. It's good that sometimes I will find some time for cycling training (if weather permitting).

2.jpg

3.jpgWsiadłem na rower późnym popołudniem, ale nie miałem w planach jechać daleko od domu. Cóż.... jak to często u mnie bywa - plany planami, a życie życiem :)
W pewnej chwili, w Wilkowicach natknąłem się na nieznaną mi drogę wzdłuż torów. Nie miałem wyjścia - trzeba było ją sprawdzić :)

I got on my bike in the late afternoon but had no plans to go far from home. Well ... as is often the case with me - plans are plans and life is life :)
At one point, in Wilkowice, I came across an unknown road along the tracks. I had no choice - it had to be checked :)

4.jpgDla porządku pragnę dodać, że paliwo do tego treningu zapewnił mi producent wafelków Prince Polo :)

For the record, I would like to add that the fuel for this training was provided by the Prince Polo wafer manufacturer ;)

4a.jpgDobra - jedziemy dalej!
Droga wzdłuż torów zamieniła się w drogę przez łąki w kierunku Łodygowic.

Okay - let's go on!
The road along the tracks turned into a road through meadows towards Łodygowice.

5.jpg


6.jpgSłońce zaszło, i zaczęło się powoli ściemniać, a do domu został mi jeszcze spory kawałek drogi (na jednym ze zdjęć poniżej zobaczycie w oddali moją górę Skrzyczne).

The sun went down and it started to slowly get dark, and I still have a long way to go home (in one of the photos below you will see my mountain Skrzyczne in the distance).

7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpgPo dłuższej chwili dotarłem do Rybarzowic.
Z tego miejsca azymut na dom miałem już wyznaczony, więc mogłem się, bez większego pośpiechu, delektować zachodzącym słońcem.

After a long time, I got to Rybarzowice.
From this point on, the azimuth for the house was already set, so I could, without much rush, enjoy the setting sun.

11.jpg


13.jpgGdy natura daje mi takie epickie tło do zdjęć, to trudno tego nie wykorzystać, więc - zamiast ruszyć ścieżką prosto do domu - pojechałem przez pola, w stronę Godziszki.

When nature gives me such an epic backdrop for photos, it's hard not to take advantage of it, so instead of following the path straight home - I drove through the fields, towards Godziszka.

14.jpgA Godziszce upolowałem to!
(pierwsze zdjęcie też jest z tego miejsca).

And in Godziszka I hunted it!
(the first photo is also from this place).

15.jpgŚciemniło się już maksymalnie, więc ruszyłem w stronę domu.
Po drodze przystanąłem jeszcze na sekundę w Buczkowicach.

It was getting dark already, so I headed home.
On the way, I stopped for a second in Buczkowice.

16.jpgDalsza część trasy to już tylko jazda po ścieżce rowerowej. Przy okazji przetestowałem swoją nową lampkę rowerową.

The rest of the route is just a ride on the bicycle path. By the way, I tested my new bicycle lamp

17.jpgMiał być prosty trening, a wyszła mi z tego niezła wycieczka fotograficzna :)
Trochę kalorii spaliłem przy okazji, więc nie jest źle.

It was supposed to be a simple training, and it turned out a nice photo trip :)
I burned some calories by the way, so it's not bad.

18 2.jpg


18 1.jpg


18 3.jpg


Sort:  

Manually curated by ackhoo from the @qurator Team. Keep up the good work!

Hi, friend @ptaku

Excellent blog.

The photographs are of very good quality and beauty.

I congratulate you, for having the possibility of making those beautiful tours.

A big hug

Cycling is an excellent way to clear your mind. Too bad it's getting dark early here. I don't like riding in the dark. It does give you nice sunset pictures though.

What a beautiful sunset you caught, I loved how the colours look so vibrant

Congratulations @ptaku! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50000 upvotes. Your next target is to reach 55000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Trick or Treat - Share your scariest story and get your Halloween badge
Hivebuzz support the Papillon Foundation Charity project

Awesome sunsets and colors!

It was a magical moment :)