Around The World: Challenge - #28/4 EVALUATION (vyhodnocení)

in Liketu5 months ago


atw1.gif(Google translate from Czech)

Čím se zahřát po několika hodinách strávených na mrazivém vzduchu?
Horkým čajem, sklenkou dobrého alkoholu nebo pohledem na obrázky z dalekých míst?
Zvolil jsem čaj a obrázky :-).
What to warm up after spending several hours in the freezing air?
With hot tea, a glass of good alcohol or looking at pictures from faraway places?
I chose tea and pictures :-).


Vítejte u vyhodnocení dvacátého osmého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the twenty-eighth round photo contest judging for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭A bylo se opravdu na co dívat. Jedenáct soutěžních fotografií znamená jedenáct zastávek na dnešní výletu s ATW. Máme pozvánky ze všech světadílů!! To je myslím poprvé, kdy za jeden večer „obletíme“ svět a zastavíme se přitom na pěti kontinentech.
And it was really something to look at. Eleven contest photos mean eleven stops on today's trip with ATW. We have invitations from all continents!! I think this is the first time that we will "fly around" the world in one evening, stopping at five continents.

atw2.png

Dřív, než se vypravíme na nedělní výlet s ATW, mám dvě pravidelné poznámky:
1) Všechny fotografie odkazují na původní články hodnocených autorů
2) Autoři čtyřech nejlépe hodnocených soutěžních fotografií obdrží 5% z výdělku tohoto článku
Before we head out on Sunday's trip with ATW, I have two regular notes:
1) All photos refer to the original articles of the evaluated authors
2) The authors of the four best rated competition photos will receive 5% of the earnings of this article


Kde jinde začít náš výlet s ATW než v Praze.
Velký znalec Prahy @krakonos nám nabídl jeden z mnoha pohledů na ikonický Pražský hrad. Tentokrát je to z Kongresového centra. Dvě výrazné věže vlevo patří Vyšehradské kapitule. Fotografie získala cenu za účast na soutěži.
Where else to start our trip with ATW than in Prague.
The great Prague connoisseur @krakonos offered us one of the many views of the iconic Prague Castle. This time it's from the Congress Center. The two prominent towers on the left belong to the Vyšehrad Chapter. The photo won an award for participating in the competition.

krakonos-28.jpg


Jen pár kilometrů od centra Prahy se zastavil na svém výletě @godfish. Cestou do Radotína vyfotil krmelec. Asi proto, abychom pamatovali na lesní zvěř :-). Fotografie získala jednu z mnoha třetích cen (1 hlas).
Just a few kilometers from the center of Prague, @godfish stopped on his trip. On the way to Radotín, he took a picture of a feeder. Probably to remember the forest animals :-). The photo won one of many third prizes (1 vote).

godfish-28.jpg


@cezary-io má velké štěstí na zajímavé západy slunce. Dnes nám představil oblohu nad letištěm Heathrow v Londýně. Fotografie získala speciální cenu s právem účasti na doplňkové soutěži o nejlepší fotografii měsíce listopadu (6 hlasů).
@cezary-io is very lucky to have interesting sunsets. Today he introduced us to the sky above Heathrow Airport in London. The photo received a special prize with the right to participate in the additional competition for the best photo of the month of November (6 votes).

cezary-io-28.jpg


Po nějakém čase se opět podíváme na severoamerický kontinent. Pozval nás sem @manuvert. S věrným psem po boku se procházel kolem jezera v Kensington Metropark (Michigan) a čekal na vhodný záběr zapadajícího slunce. Fotografie získala první cenu (4 hlasy).
After some time we will look at the North American continent again. We were invited here by @manuvert. With his faithful dog by his side, he walked around the lake in Kensington Metropark (Michigan) and waited for the right shot of the setting sun. The photo won first prize (4 votes).

manuvert-28.jpeg


Kdo si myslel, že nebudeme zastavovat na Kubě, ten se spletl :-).
@wendy23 nás opět pozvala do Havany. Tentokrát ji zaujaly plastiky slonů v Miramar Trade Center. Fotografie získala jednu z mnoha třetích cen (1 hlas).
Whoever thought we wouldn't stop in Cuba was wrong :-).
@wendy23 invited us to Havana again. This time she was attracted by the elephant sculptures in the Miramar Trade Center. The photo won one of many third prizes (1 vote).

wendy23-28.jpg


Viñales. Asi nejzajímavější a nejfotografovanější oblast na Kubě. Dnes nám toto místo představil na své fotografii @eduardo900613. Fotografie získala jednu ze dvou druhých cen (3 hlasy).
Viñales. Probably the most interesting and photographed area in Cuba. Today @eduardo900613 introduced us to this place in his photo. The photo won one of two second prizes (3 votes).

eduardo900613-28.jpg


Z Kuby to není moc daleko do Mexika. Na ostrov Holbox nás pozval jednou archivní fotografií @phortun. Fotografie získala jednu z mnoha třetích cen (1 hlas).
It's not too far from Cuba to Mexico. @phortun invited us to the island of Holbox with an archive photo. The photo won one of many third prizes (1 vote).

phortun-28.jpg


Postrádali jste australské zastávky? Dnes tedy nemusíte.
@vcclothing nás pozval na místo zvané Mudjimba v Queenslandu. Fotografie získala jednu z mnoha třetích cen (1 hlas).
Did you miss the Australian stops? So you don't have to today.
@vcclothing invited us to a place called Mudjimba in Queensland. The photo won one of many third prizes (1 vote).

vcclothing-28.jpeg


Dnes se také podíváme na Filipíny. @suteru nás pozval do hor na místo zvané Tuba u Benguet. Fotografie získala cenu za účast na soutěži.
Today we also look at the Philippines. @suteru invited us to the mountains to a place called Tuba near Benguet. The photo won an award for participating in the competition.

suteru-28.jpeg


Po druhé za sebou navštívíme Singapur. @new.things má asi v zásobě hodně fotografií z tohoto města :-). Marina Bay, ovšem tentokrát ve dne a z trochu jiného pohledu. Fotografie získala jednu ze dvou druhých cen (3 hlasy).
We will visit Singapore for the second time in a row. @new.things probably has a lot of photos from this city in stock :-). Marina Bay, but this time during the day and from a slightly different perspective. The photo won one of two second prizes (3 votes).

new.things-28.jpeg


Návrat do Evropy nebude tak studený. @birdwatcher nám představil jeden z mnoha rybníků u města Třeboně v jižních Čechách na začátku podzimu když ještě nemrzlo :-). Fotografie získala jednu z mnoha třetích cen (1 hlas).
Returning to Europe will not be so cold. @birdwatcher introduced us to one of the many ponds near the town of Třeboň in South Bohemia at the beginning of autumn when it was not yet frozen :-). The photo won one of many third prizes (1 vote).

birdwatcher-28.jpegMyslím, že „světová premiéra“ se povedla. Je to opravdu poprvé, kdy se nám na jednom výletu s ATW podařilo navštívit všech pět světadílů.
I think the "world premiere" was successful. It's really the first time we've managed to visit all five continents on one trip with ATW.

atw2.png

Než se rozloučíme,
zbývá už jen rozdat ceny za vítězné fotografie,
Before we part,
all that remains is to give away the prizes for the winning photos,


Snímek obrazovky z 2023-11-26 21-50-07.png
Snímek obrazovky z 2023-11-26 21-53-09.png
Snímek obrazovky z 2023-11-26 21-49-32.png

poděkovat autorům fotografií za pozvání na zajímavá místa, pogratulovat vítězům a také poděkovat porotě:
thank the authors of the photos for inviting them to interesting places, congratulate the winners and also thank the jury:

@zirky, @kap1, @jjprac, @bodie7, @s4b4t0n, @hairyfairy, @mcmira1

za hlasování a přípravu „itineráře“ výletu :-)
for voting and preparing the "itinerary" of the trip :-)


Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?
V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-).
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-).


atw.png
logo for @tazi created by @xlisto

linka.png
logo for the Czech and Slovak community on Hive created by
@pavelsku

#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
These photos are the property of the rated authors.
Sort:  

No vida, i krmelec zaujal. Na ten Hrad ještě dojde ;)

Díky.

Tvůj radotínský krmelec dopadl stejně jako můj západ na Karibikem, takže myslím, že můžeš být spokojen :D Inu, cesty našich porotců jsou někdy věru nevyzpytatelné :)

I tak se to dá brát :) Že focení moc nerozumím, není žádná novinka, ale mému necvičenému oku přišel ten krmelec jako slušná fotka :)

Tak z technického hlediska podle mého skromného názoru té fotce není moc co vytknout, to je fakt. Já bych asi jen zvolil malinko jiný framing u těch stromů po stranách, ale to je samozřejmě subjektivní...

Thank you very much 😊!!! Congratulations to all the winners 🏆 👏

Your sunsets are almost unbeatable :-)

Thank you for the prize🙌
Great shots everyone!
!LUV
!LOLZ

I missed Australia already :-)

@vcclothing sent you LUV 🙂 (1/1)

Made with LUV by crrdlx

R.I.P. boiled water.
You will be mist.

Credit: reddit
@bucipuci, I sent you an $LOLZ on behalf of vcclothing

(1/2)
Farm LOLZ tokens when you Delegate Hive or Hive Tokens.
Click to delegate: 10 - 20 - 50 - 100 HP

Díky za cenu!
!WEED

Sice jen "kapka", ale i moře je z kapek :-)

Thanks a lot! And congrats to all participants! Whenever I am able to join the trip, I always feel proud to have my photos represented among all these great shots!
!LUV

@manuvert sent you LUV 🙂 (1/4)

Made with LUV by crrdlx

I enjoyed "visiting" your lake again :-)

Díky :)

@tipu curate

Tvůj západ slunce měl hodně těžkou konkurenci.

Díky za podporu.

Trochu jsem se s odpovědí netrefil, tak znovu a lépe :-)

Tvůj západ slunce měl hodně těžkou konkurenci.

Díky za podporu.

Neboj, "přitvrdíme" :D Teď, když můžu lovit v archívu, kde mám tisíce fotek z různých koutů světa, bych mohl být konkurenceschopný v každém kole ;) I když je fakt, že ty nejlepší fotky už jsem tu za ty roky použil do článků a recyklovat bych nechtěl...

"Zalovíš" v archivu, zavzpomínáš na bezstarostné časy a pak se "pokorně" vrátíš do reálu :-).
Bude to pro tebe takový relax. A možná u toho neusneš :-D

Congratulations @bucipuci! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You published more than 3000 posts.
Your next target is to reach 3100 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

@bucipuci!

@krakonos passed you the virtual joint!
If you do not want to receive these comments, please reply with !STOP