Disembarkation / Vylodění

in Liketu2 months agoclb689ytl013m1ooq3uglg7y0_1.webp
Steampunk army disembarkation / vylodění ststeampunkové armády
clb68a1bq013020oqdjs515aw_2.webp
Steampunk army disembarkation / vylodění ststeampunkové armády
clb68a57s014s0joqdt1j2tqx_3.webp
Steampunk army disembarkation / vylodění ststeampunkové armády
clb68a1g6010414oqb75s9wk4_4.webp
Steampunk army disembarkation / vylodění ststeampunkové armády
clb689yj6015g2goq0s1w83yu_5.webp
Bonus

When you already have exploratory cruises and water battles too, you will one day have some sort of landing. In this regard I was very much inspired by the pictures of the Normandy landings from the famous D-Day that was the beginning of the end of WWII. But of course, I added various steampunk attributes so the results look even scarier than the original photos from France.

Generated by the Deep Dream Generator AI.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Když už máte objevitelský plavby a vodní bitvi tak taky budete mít jednoho dne nějaký vylodění. V tomhle směru jsem se hodně inspiroval obrázkama z vylodění v Normandii ze slavnýho dne D co byl začátkem konce druhý světový války. Ale samozřejmě jsem přidal různý steampunk atributy takže ty výsledky vypadaj ještě děsivějc než ty původní fotky z Francie.

Vygenerováno v Deep Dream Generator AI.


For the best experience view this post on Liketu

Sort:  

Excellent post my friend, greetings!

Tak jsem to taky zkoušel, ale nějak se ty obrázky pohybovali mimo moji představu. Kolik tam píšeš textu a jakou formou? Já jsem zkoušel popsat co chci větami ale moc mě ten generátor nechápal.

Jak kdy už jsem to naučil co chci takže to jde snáz než na začátku. Nesmíš psát přes překladač pak to nedává vůbec smysl takže to napíšu normálně anglicky a pro jistotu do Wordu kde si nechám opravit překlepy a doplnit čárky nebo tak. Někdy jenom několik slov a jindy třeba pět vět.

Překladač nepoužívám, píšu myšlenky jak jdou. Zkusím jen heslovitě popsat co chci , já to totiž teď píšu spíš jako popsání toho co chci.