You are viewing a single comment's thread from:

RE: HBD and its path to being a safe stablecoin / HBD i jego droga do bycia bezpiecznym stablecoinem [EN/PL]

in LeoFinance4 months ago

Wcześniej sprzedawałem HBD na bieżąco, a po zmianach zacząłem kumulować, i właśnie dziś pierwsza partia HBD poleciała do Savings.

10% to niewiele w porównaniu do procentów, które oferują farmy krypto, ale za to poziom bezpieczeństwa wydaje się być znacznie wyższy.

Sort:  

Myślę, że jeżeli mówimy o stabilnym tokenie to 10% jest naprawdę satysfakcjonujące. Jakoś nie chcę mi się wierzyć i powierzać pieniędzy DeFi, które oferują na Stable'ach po 50 czy 100 procent.

[...] i właśnie dziś pierwsza partia HBD poleciała do Savings.

Super!