Sort:  

Musisz przyznać, że trzyma się to kupy z chemią. Z czasem zaczynają się dolegliwości po czym udajemy się do lekarza.

Lekarz wypisuje receptę i koniec dyskusji.
jesteśmy strzyżeni

I tu zaczyna się seria dofinansowania. Niestety w Polsce są regulacje nałożone przez zagraniczne korporacje mające wpływ nad przepisami. Nakazy stosowania preparatów innego dziadostwa a brak niestosowania się są jak zawsze jedyny argument wysoka kara za nie stosowanie. Dlatego powinno się wrócić do tradycyjnych metod i wypieprzyć wszelkiej maści korpo. Nasze to nasze i wara a jak chcą truć i zbijać kabzę to u siebie.

Przy okazji tak się przypomniał ostatni materiał jak oglądałem. Czas skończyć układy przekręty i wspierać swoich bez żadnych hien jak pośrednik itd. Film Ziemniaki Agrounia

Masz rację, ale przekręty mamy w genach, a jedyne co mi przychodzi do głowy to ograniczenie rozpasanego popytu na masową skalę, zaczynając od siebie. To nieuzasadniony popyt napędza nadprodukcję i marnowanie resursów i aktywność. Zauważ, że to zamknięte koło, w większości pracujemy po to, aby inni mogli pracować - praca dla pracy. Tak jakby idea pracy dla społeczności nie miała sensu a rola pieniądza po wieki wieków niepodważalna.

@tipu curate

Upvoted 👌 (Mana: 12/18)

Rozumiem, że to jakiś szczególny rodzaj wyróżnienia. Dziękuję. Też bym tak chciał ale tego nie ogarniam.

Congratulations @trampmad! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 4500 upvotes. Your next target is to reach 4750 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Project Activity Update